Till Frågor & svar

28 september, 2020

Är handledning till personal en form av särskilt stöd?

Fråga:

Hej!
Hur tänker ni när specialpedagog/-lärare har handledning med lärare och/eller assistenter, extra anpassning, särskilt stöd, eller?

Mvh. Ewa


Svar:

Hej Ewa,

och tack för din fråga.
När vi författade Skolverkets stödmaterial ”Stödinsatser i utbildningen” så var juristerna mycket tydliga med att extra anpassningar och särskilt stöd är insatser som ska vara direkt kopplade till eleven dvs inte insatser som är inriktade till lärare- och/eller assistenter.

Däremot kan det vara värdefull information i utredningen av särskilt stöd. Vi kan välja om det lämpar sig bäst att dokumentera detta i Del 1, Kartläggningen under rubriken där vi beskriver vad skolan har prövat och hur detta har fungerat alternativt i Del 2, Den pedagogiska bedömningen: Efter rubriken ”Behov av särskilt stöd” och ”Behov av extra anpassningar” är det möjligt att infoga en rubrik med ”Tilläggsinformation”. Där kan vi exempelvis skriva in att ”Personalen får handledning 1½ timme varannan vecka av för- och efternamn, samt befattning.” Vi kanske även lägger till information om att vi kommer genomföra vissa förändringar på grupp- och skolnivå eftersom dessa gynnar flera elever i klassen. 

Det är dock viktigt att komma ihåg att det endast är texten under ”Behov av särskilt stöd” som sedan ska skrivas in i åtgärdsprogrammet. Extra anpassningar och insatser på grupp- och skolnivå (Ledning och stimulans/Generella gruppanpassningar) ska inte skrivas in i åtgärdsprogrammet eftersom de inte är överklagningsbara.

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman

29 juni 2022

Sekretess Staffan Olsson

14 juni 2022

Sekretess Staffan Olsson

9 juni 2022

Sekretess Staffan Olsson

1 juni 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

23 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

19 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

17 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

16 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

12 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

11 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

4 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

3 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman