Till Frågor & svar

Är handledning till personal en form av särskilt stöd?

28 september, 2020

Fråga:

Hej!
Hur tänker ni när specialpedagog/-lärare har handledning med lärare och/eller assistenter, extra anpassning, särskilt stöd, eller?

Mvh. Ewa


Svar:

Hej Ewa,

och tack för din fråga.
När vi författade Skolverkets stödmaterial ”Stödinsatser i utbildningen” så var juristerna mycket tydliga med att extra anpassningar och särskilt stöd är insatser som ska vara direkt kopplade till eleven dvs inte insatser som är inriktade till lärare- och/eller assistenter.

Däremot kan det vara värdefull information i utredningen av särskilt stöd. Vi kan välja om det lämpar sig bäst att dokumentera detta i Del 1, Kartläggningen under rubriken där vi beskriver vad skolan har prövat och hur detta har fungerat alternativt i Del 2, Den pedagogiska bedömningen: Efter rubriken ”Behov av särskilt stöd” och ”Behov av extra anpassningar” är det möjligt att infoga en rubrik med ”Tilläggsinformation”. Där kan vi exempelvis skriva in att ”Personalen får handledning 1½ timme varannan vecka av för- och efternamn, samt befattning.” Vi kanske även lägger till information om att vi kommer genomföra vissa förändringar på grupp- och skolnivå eftersom dessa gynnar flera elever i klassen. 

Det är dock viktigt att komma ihåg att det endast är texten under ”Behov av särskilt stöd” som sedan ska skrivas in i åtgärdsprogrammet. Extra anpassningar och insatser på grupp- och skolnivå (Ledning och stimulans/Generella gruppanpassningar) ska inte skrivas in i åtgärdsprogrammet eftersom de inte är överklagningsbara.

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman