Till Frågor & svar

16 februari, 2008

Är jag skyldig att vittna?

Fråga:

Hej, jag arbetar som skolkurator och har en 8-åring i samtal. Hans mamma har enskild vårdnad, men just nu pågår en vårdnadstvist eftersom pappan önskar gemensam vårdnad. Nu säger mamman att jag kommer bli kallad som vittne av hennes advokat för att jag ska berätta vad barnet sagt till mig i sina samtal. Är jag skyldig att vittna? Vad händer om jag inte gör det? Tacksam för svar.


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-06-18)

Ja, vittnesplikt har du. Inga undantagsregler finns för en skolkurator när det gäller att vittna. Samma förhållande gäller för en socialsekreterare och för en lärare eller förskollärare. Att det är en plikt innebär alltså att du är skyldig att ställa upp om det begärs. Gör du inte det kan du enligt rättegångsbalken 36 kap. 21 § föreläggas ett vite på flera tusen kronor och polishämtas till domstolen.

14 juni 2022

Sekretess Staffan Olsson

9 juni 2022

Sekretess Staffan Olsson

1 juni 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

23 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

19 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

17 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

16 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

12 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

11 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

4 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

3 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

25 april 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman