Till Frågor & svar

Sekretess

Är jag skyldig informera annan skola om att nakenbilder har skickats på elev?

24 november, 2021

Fråga:

Hej,

Har en fråga som skolkurator. En 12- årig elev kommer och berättar för mig att en kompis till denne har blivit tvingad att skicka nakenbilder av en kille. Min elev känner stor rädsla över att det ska komma ut och vill inte att jag kontaktar vårdnadshavare till den utsatte eller berörd skola där ”killen som tvingat” går. Min elev hävdar att jag inte får gå vidare pga min sekretess, känner mig i ett dilemma här och har svårt att veta vad som egentligen gäller.

Min elevs vårdnadshavare vet tydligen också detta men vill inte kontakta ”offrets” vårdnadshavare. Har jag skyldighet att informera berörd skola och berörd vårdnadshavare? Eller bara möta upp min elev i dennes dåliga mående kring detta?

Skulle vara tacksam om jag fick någon som har bättre koll på sekretessen.

Ida

Svar:

Hej Ida,

Du skriver inget om huruvida det handlar om två skolor i samma kommun under samma nämnd eller om det handlar om förhållanden som utspelas mellan elever vid olika skolor i skilda kommuner. Jag bedömer att det i detta fall handlar om samma kommun.

Det du som kurator får veta av en elev ligger inte under förtroendesekretess, även om en elev skulle hävda att du inte får föra det vidare. I stället handlar det om att juridisk bedöma vilken möjlighet du har att kontakta personal, t.ex. en kurator på en annan skola i kommunen.

Att tvingas skicka nakenbilder på en annan elev är ett klart oacceptabelt tvång som till och med kan vara brottsligt. Jag gissar att den elev som mot sin vilja tvingades skicka bilden/bilderna var utsatt för något slags hot. Att vara den elev som bilderna gäller måste med säkerhet betraktas som djupt kränkande för denne.

Du kan, när det här handlar om två kommunala skolor i samma kommun, utan sekretessprövning tala med en kurator på en annan skola för att berätta vad som har hänt och dessutom nämna namn på alla inblandade elever. En elev har tvingat och därmed kränkt en annan elev och denne har i sin tur utsatt en tredje elev för en kränkande handling genom att nakenbilder föreställande denne har skickats. Den skola det här gäller är skyldig att utreda den kränkning som skett. Detta framgår av skollagens kap.6.

Utifrån skyldigheten för skolhuvudmannen att utreda ser jag en skyldighet för dig att kontakta berörd skola för att anmäla vad du nu vet. Du behöver inte namnge den elev som informerat dig vid din skola men de elever som sägs ha varit inblandade i handlingen måste namnges. Hur berörd skola sedan går vidare med sin utredning är deras sak att avgöra. I första hand ska huvudmannens agerande för att förebygga liknande händelser granskas i utredningen. Skulle huvudmannen därefter disciplinärt gå vidare via tillrättaförandeåtgärder mot någon av de inblandade eleverna så kan detta ske med stöd av skollagen kap. 5.

Jag kan tillägga att en utredning om kränkande behandling är sekretesskyddad gentemot elever och deras vårdnadshavare. Det innebär att de inte har insynsrätt i vad som framkommer i utredningen.
Det finns inte på kartan att skolan ska se mellan fingrarna vid händelser av detta slag. Flera elever har drabbats och minst en förövare finns, utifrån din beskrivning. Någon tvingande skyldighet informera en vårdnadshavare finns inte men däremot en skyldighet för dig att anmäla till rektor på den andra skolan i er kommun.

Jag kan slutligen tillägga att det inte har någon betydelse om de kränkande bilderna skickades utanför skoltid. När de nu har kommit till skolans kännedom vad som har hänt finns en skyldighet för skolhuvudmannen att granska denna kränkning.

Hälsningar från Staffan