Till Frågor & svar

Är lästräningen extra anpassning eller särskilt stöd?

21 januari, 2019

Fråga:

Hej!
Vi har en frågeställning som vi hoppas du kan hjälpa oss reda ut:
Om en elev har lästräning hos specialpedagog 2×30 min i veckan under en hel termin eller ett helt läsår, räknas då det som extra anpassning eller särskilt stöd?

Mvh
Lena


Svar:

Hej Lena,

och tack för din fråga.

Det är uttalat i t.ex. Skolverkets allmänna råd och i Skolverkets stödmaterial att stöd under några månader räknas som extra anpassningar. Däremot finns inte någon uttalad exakt gräns för när extra anpassningar övergår till särskilt stöd. Ett mindre antal minuter t.ex. 30 min/vecka under en termin eller kanske ända upp till ett år kan ofta också anses vara extra anpassningar. Det är skillnad på om lästräningen sker i förebyggande syfte under exempelvis årskurs ett eller om det är i åtgärdande syfte i senare årskurser.

Det som avgör är er bedömning om eleven kan vara i behov av mer ingripande, varaktiga och/eller omfattande stödinsatser. Finns det en fundering kring vilken form av stöd det handlar om från skolan alternativt från vårdnadshavare eller elev, så gör ni en utredning av elevens behov av särskilt stöd (kartläggning och pedagogisk bedömning) för att synliggöra om det handlar om särskilt stöd.

Jag har mött ett fåtal skolor som har valt att ge elever omfattande stöd under t.ex. åtta veckor för att sedan vänta exempelvis fyra veckor och sedan påbörja stödet igen för samma elev, vilket upprepas under ett eller flera år. Detta har då gjorts bl.a. för att undvika arbetet med att genomföra en utredning av elevers behov av särskilt stöd och för att undvika åtgärdsprogram. Så kan vi dock inte tänka när det handlar om en elev där vi egentligen vet att det kommer att finnas behov av varaktiga och kanske även omfattande stödinsatser, då handlar det om särskilt stöd.

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman