Till Frågor & svar

3 maj, 2020

Definition psykisk ohälsa

Fråga:

Är psykisk hälsa motsatsen till psykisk ohälsa?


Svar:

Nej, psykisk ohälsa definieras genom ett kluster av symptom som tillsammans skapar en funktionsnedsättning. Psykisk hälsa däremot handlar om att uppnå sin fulla potential och att uppleva positiva emotioner. Psykiskt lidande och psykiskt välmående drivs dessutom av helt olika system i hjärnan, vilket i praktiken innebär att psykisk hälsa inte per automatik uppstår då man reducerar bort det psykiska lidandet. Av denna anledning stärker inte behandling mot psykisk ohälsa den psykiska hälsan utan effekten av behandlingen är att den minskar lidandet.

23 september 2021

Att leda och organisera elevhälsa Johan Hallberg

20 september 2021

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

8 september 2021

Sekretess Staffan Olsson

8 september 2021

Sekretess Staffan Olsson

7 september 2021

Sekretess Staffan Olsson

7 september 2021

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

2 september 2021

Sekretess Staffan Olsson

1 september 2021

Sekretess Staffan Olsson

31 augusti 2021

Sekretess Staffan Olsson

31 augusti 2021

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

31 augusti 2021

Sekretess Staffan Olsson

25 augusti 2021

Sekretess Staffan Olsson