Till Frågor & svar

Är specialkost särskilt stöd?

12 september, 2018

Fråga:

Hej!
På vår skola har vi flera elever som får specialkost som oblandad mat, önskekost osv. Räknas detta som särskilt stöd och ska skrivas in i ett åtgärdsprogram?


Svar:

Hej Katarina,
och tack för din fråga.
Jag förstår hur ni tänker dvs att skolmaten påverkar hur eleverna mår och hur deras inlärning fungerar…Men nej, specialkost räknas inte som särskilt stöd och ska inte skrivas in i ett åtgärdsprogram. Ibland känner vårdnadshavare oro för att deras barn inte ska få äta en kost som fungerar för barnet/ungdomen i skolan och då kan det vara klokt att dokumentera specialkosten i den individuella studieplanen alternativt på annat ställe. Vårdnadshavare brukar t.ex. få en kostblankett där elevens eventuella matallergier och kostbehov fylls i, samt undertecknas. Blanketten lämnas sedan till skolans köksansvarige. Ibland är blanketten utformad så att den köksansvarige eller rektor tydligt godkänner att elevens kostbehov ska tillgodoses.  

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman