Till Frågor & svar

14 februari, 2019

Är specialpedagogiskt stöd i klassrummet aldrig särskilt stöd?

Fråga:

Hej
Stämmer det att inget åtgärdsprogram behövs om eleven får specialpedagogiskt stöd i klassrummet? Oavsett omfattning och period?

MVH/ Stefan


Svar:

Hej Stefan,
Och tack för din fråga.
Nej, det stämmer. Det som avgör om det handlar om särskilt stöd är om stödet som behövs är av mer omfattande, varaktigt och/eller ingripande karaktär. Svaret på detta framkommer när ni gör en utredning av elevens behov av särskilt stöd. I åtgärdsprogrammet formulerar ni sedan åtgärder som svarar mot elevens behov av särskilt stöd. Om en särskild stödåtgärd involverar specialpedagog/ speciallärare är det adekvat att fundera över platsen för insatsen. Ur inkluderingsperspektiv är det en fördel om det specialpedagogiska stödet, eller viss del av det specialpedagogiska stödet, kan ges i klassrummet så att eleven kan känna en ökad grad av delaktighet med övriga klassen. Var och hur det specialpedagogiska stödet ska ske bör dock alltid utgå från en bedömning utifrån den enskilda elevens bästa så långt det är möjligt.

Om eleven inte är i behov av mer omfattande och/eller varaktigt stöd utan kanske endast enstaka specialpedagogiska insatser under några månader i klassrummet så räknas det istället som extra anpassningar.

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman

14 juni 2022

Sekretess Staffan Olsson

9 juni 2022

Sekretess Staffan Olsson

1 juni 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

23 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

19 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

17 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

16 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

12 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

11 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

4 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

3 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

25 april 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman