Till Frågor & svar

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Är studiestuga ledning och stimulans eller extra anpassningar

17 maj, 2021

Fråga:

Hej Gudrun!
Jag arbetar på en gymnasieskola som erbjuder två typer av stöd som är öppet för alla elever:
1. Studiestuga i lokal i anslutning till skolans bibliotek. Lokalen är bemannad vissa tider av behöriga lärare i olika ämnen. Vilka tider och vilka lärare som är där ligger i skolans schema, öppet för alla. Hit går elever för att få hjälp eller bara för att få en lugn plats att sitta och plugga själv. Blandade ämnen.
2. Studiestuga i visst ämne i ”vanligt” klassrum. Bemannat med behörig lärare i ämnet. Anges i skolans schema och är öppet för alla elever.
Till min fråga: Är båda dessa verksamheter på ledning och stimulans-nivå? Kan det räknas som extra anpassning om elev rekommenderas att gå dit och elevens ordinarie ämneslärare kommunicerar vad eleven behöver träna på till den lärare som har studiestugan och sedan också följer upp hur arbetet går för eleven? Är det skillnad mellan variant 1 och 2 gällande om de kan ses som extra anpassning?

Vänliga hälsningar
Johanna


Svar:

Hej Johanna,
och tack för din fråga. 

En och samma insats, i detta fall ”Studiestuga”, kan inom en verksamhet bedömas vara en del av ledning och stimulans och i en annan verksamhet bedömas vara exempelvis extra anpassningar. Det kan också, precis som du skriver, bedömas vara olika former av stödinsatser beroende på innehållet och upplägget. 

Generellt gäller att det som erbjuds alla elever på skolan eller alla elever i en grupp, kan räknas som en form av ledning och stimulans. Initialt lyfter du upp två olika varianter av studiestuga, och i din fråga specificerar du ett mer riktat stöd till en enskild elev. Jag tänker att din specificering skulle kunna gälla både i nr 1 och 2 av Studiestuga, förutsatt att rätt personal finns på plats förstås när eleven kommer till skolans bibliotek. 

Ni kan kalla detta riktade och specificerade stöd för extra anpassning; eleven har rekommenderats att delta, mottagande lärare vet vad eleven ska få stöd att träna på och elevens utveckling följs upp så att insatsen även kan utvärderas. Samtidigt skulle detta riktade stöd även kunna vara en form av extra utmaning inom ledning och stimulans, om det i stället riktar sig till en elev som har kommit långt i sin kunskapsutveckling eller har en särbegåvning.

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman