Till Frågor & svar

Arbeta hälsofrämjande med elever i grupp med sömnfrågor

23 april, 2013

Fråga:

Jag arbetar som kurator på en gymnasieskola och jag har funderingar om hur vi på skolan ska kunna arbeta hälsofrämjande, med elever i grupp, när det gäller sömn. Undrar om du vet på vilket sätt vi bör göra för att nå bästa resultat? Mvh Helén Claus


Svar:

Hej Helene!

Fler och fler skolor efterfrågar det förebyggande arbetet vilket känns hoppfullt inför framtiden. Min grundtanke när det gäller både förebyggande och åtgärdande arbete är att kunskap är nyckeln till att kunna göra bättre val. När man förstår hur det funkar, varför det känns som det känns, varför man mår som man mår och vad man kan göra åt det kan man göra kloka val på vägen mot en sund livsstil. Flera av våra ledande sömnexperter pratar idag om att det krävs en livsstilsförändring för att komma åt de problem vi nu ser hos barn och unga som är jet-lagade fram till mitten av veckan, mår sämre år för år, presterar sämre och sämre i skolan vilket hänger ihop med den ökade förskrivningen av både lugnande och sömnmedel som ökat stort för gruppen 7-19 sedan 2006.

Det är svårt att i detta forum på ett kort och enkelt sätt få ner vad man kan göra. Jag håller just nu på att sammanställa ett arbetsmaterial för skolor som ska användas för att jobba förebyggande i grupp på skolor. Det är baserat på boken ”Så funkar det! -sömn, stress och lite annat” och det kompletteras av powerpoint-presentationer samt ett handledningsmaterial och elevhäften. Du kan läsa mer om det på min hemsida.

Det bästa är om både skolan och hemmen jobbar mot samma mål vilket kan uppnås genom till exempel föräldramöten där man ger föreläsningar, utbildning och tips om hur man kan hjälpa sina barn och unga att få tillräckligt med sömn, hälsosam kost, motionera regelbundet samt begränsa uppkopplingstiden.

Förhoppningsvis kan vi tillsammans göra en insats för en livsstilsförändring.

/Anna