Till Frågor & svar

Arbetar i friskola utifrån egen firma-hur blir det med tystnadsplikt?

21 oktober, 2015

Fråga:

Hej Staffan!

Snabb fråga om sekretess:
Jag arbetar 20 procent som kurator på en friskola i Stockholm. Då jag har eget företag fakturerar jag för tjänsten.
Hur blir det med tystnadsplikten och rektorn? Rektorn är verksamhetsansvarig och jag är inte anställd. Enklast är ju självklart att ha föräldrars godkännande till delning av info. Vi pratade dock om detta i EHT och ju mer vi pratade, ju mer förvirrat blev det. Kan du sprida ljus över detta?

E-M


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-08-14)

Hej E-M

En bra lösning är att friskolan tecknar ett uppdragsavtal med dig som fysisk person om att du ska vara verksam som kurator i denna friskola. Avtalet tecknas inte med företaget utan med dig just som fysisk person. I och med detta uppdrag tydliggörs det att du deltar i arbetet på friskolan på uppdragsbasis. Din tystnadsplikt finner du i skollagen 29 kap. 14 §, st. 2 och du är som kurator en del av skolans elevhälsa. Fakturor kan som tidigare levereras via ditt företag.

I och med att du är uppdragstagare klarläggs det också att du står under rektors ledning och verksamhetsansvar. 

Hälsningar från Staffan