Till Frågor & svar

Arkivering av psykologjournaler där tjänsten hyrts ut till annan kommun

26 september, 2011

Fråga:

Hej Staffan!
Inom vår enhet Elevhälsan har vi sedan en tid tillbaka sålt psykologtjänster till närliggande kommuner. Nu är detta dock avslutat. Frågan är nu hur vi ska hantera de journaler som är förda. Ska vi arkivera dem i vår kommun eller ska de lämnas över till resp kommun.
Hälsn CS


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-06-27)

Hej CS,
När en utomstående psykolog utför insatser för en annan kommun är detta ett uppdrag och psykologen är uppdragstagare för den kommunen. Det måste då alltid regleras tydligt i samband med ”köpet” hur journalen som upprättas ska hanteras. Min bedömning är att journalen ska stanna hos uppdragsgivaren, d.v.s. den kommun som köper tjänsten. Det är vanligt att privatpraktiserande psykologer köps in av friskolor och kommunala skolor, t.ex. när tester ska göras. I dessa fall är det mycket viktigt att det regleras tydligt att journalen ska arkiveras hos köparen.

Hälsningar från Staffan