Till Frågor & svar

Sekretess

Att använda benämningen sköterska?

17 november, 2021

Fråga:

Hej!

Ingen fråga utan en välmenande reflektion: Du använder ordet sköterska upprepade gånger: Jag vill uppmärksamma dig på att sköterska kan vem som helst kalla sig däremot är sjuksköterska, skolsköterska, distriktssköterska mfl skyddade yrkestitlar och därtill legitimerade.

Vänligen
Lotta

Svar:

Hej Lotta,

Det är sant som du skriver att jag ibland använder beteckningen sköterska i stället för skolsköterska. Eftersom en förutsättning för att få en skolskötersketjänst är att innehavaren av tjänsten är legitimerad behöver inget tvivel råda om att denne verkligen är legitimerad, även om jag skriver sköterska. En annan förklaring är att jag enbart i mina svar behandlar frågeställningar som avser just skolans verksamhet.

En tredje är att jag själv känner att jag ibland vill variera/förkorta beteckningen för att inte upprepa mig och har då antagit att alla förstår att jag ändå avser en legitimerad skolsköterska. Jag kommer även i fortsättningen att skriva som jag hittills har gjort om jag inte möter fler kritiska synpunkter. Har aldrig tidigare fått någon kommentar om detta.

Vill alltså säga att jag alltid när jag skriver sköterska, kopplat till skolans verksamhet, avser den som har legitimation som sjuksköterska med specialistkompetens. Att en sköterska utan legitimation tjänstgjorde vid en fristående skola i Göteborg kritiserades 2017 av Inspektionen för vård och omsorg.

https://www.vardfokus.se/yrkesroller/sjukskoterska/underskoterska-arbetade-som-skolskoterska/

Hälsningar
Staffan