Till Frågor & svar

Medicinsk elevhälsa

Att registrera vaccinationer givna inom skolan

14 september, 2023

Fråga:

Hej Nils!

Kan se i vaccination av barn och ungdomar- Vägledning för vaccination enligt föreskrifter och rekommendationer att det står under Vaccinationsregister att ”alla vaccinationer som ges inom det allmäna vaccinationsprogmmet ska registreras i det nationella vaccinationsregistret. Rapporteringen är obligatorisk för vårdgivaren.

Jag arbetar på en friskola där man valt att inte köpa in tjänsten från Mitt Vaccin då det är för dyrt.

Hur tänker ni kring detta? Kan man välja att inte rapportera när det står att rapporteringen är obligatorisk?!

Vänligen Anna

Svar:

Hej Anna på friskolan!

Du nämner att din vårdgivare valt att inte köpa in tjänsten för att kunna registrera givna vaccinationer givna inom skolan.

Då följer din vårdgivare inte Lagen om vaccinationsregister (SFS 2012:453 – (2020:1194)) som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal som handhar personuppgifter i samband nationella vaccinationsprogram. Lagen innebär en skyldighet för vårdgivare, som har ansvarat för att ge vaccinationen, att då också registrera i Folkhälsomyndighetens nationella vaccinationsregister (NVR). Det är ett viktigt nationellt hälsodataregister som har som huvudmål att följa upp effekten av det nationella vaccinationsprogrammet men också samla statistik över vaccinationstäckning.

Jag vet inte vilka aktörer som erbjuder system för att registrera vacciner men vill du komma i kontakt med det nationella vaccinationsregistret på FHM kan du skicka ett meddelande via denna länk: www.vaccinationsregistret.folkhalsomyndigheten.se/webreport/#/kontakt

14 september 2023

Medicinsk elevhälsa Nils Lundin