Till Frågor & svar

Dokumentation Sekretess

Att tänka på när en elev drogtestas av en skolsköterska

31 maj, 2023

Fråga:

Hej,

Jag är skolsköterska på en yrkesinriktad gymnasieskola som gör drogtester.Ska drogtesterna på respektive elev journalföras i patientjournalen,där det står om det är negativt eller positivt svar, eller bara i elevakten?

Ska medgivandeblanketten från vårdnadshavare och elev skannas i patientjournal eller i elevakten? Vilka får ta del av att drogtester utförs? Är det bara elevstödsteamet eller kan lärare till eleven bli informerade?

C

Svar:

Hej C,

Att drogtesta en patient är en uppgift som måste antecknas i patientjournalen. Det handlar ju om en medicinsk undersökning av en person. Svaret på din första fråga är alltså att information om att ett drogtest gjorts alltid ska journalantecknas. Själva uppgiften om att ett drogtest gjorts kan även antecknas i elevakten i de fall dessa tester görs mer allmänt och inte endast vid konkret misstanke om att en elev är påverkad. Skulle era drogtester endast göras vid misstanke om påverkan är min uppfattning att en anteckning om att ett test har utförts inte ska antecknas i elevakten, varken resultatat av testet eller ens det faktum att ett drogtest har gjorts. En sådan anteckning indikerar ju att misstanke har funnits om att en elev har använt droger och en sådan anteckning i elevakten visar då detta för andra på skolan. Sekretess gäller i detta fall  för den integritetskänsliga drogtestuppgiften gentemot annan skolpersonal utanför EMI. 

Ett informerat samtycke från vårdnadshavare och en elev i gymnasiet skulle visserligen göra det möjligt att anteckna både det faktum att ett drogtest har gjorts och resultatet av detta. Det informerade samtycket bör då främst gälla möjligheten för dig som skolsköterska att informera t.ex. rektor om resultatet och att denne sedan gör den eventuella anteckningen i elevakten. Samtyckes- eller medgivandeblanketten ska skannas in i patientjournalen, knappast i elevakten, och det är viktigt att blanketten är formellt riktigt utformad för att vara giltig. Detta kan en jurist behöva titta närmare på. 

Sekretess gäller som huvudregel mellan EMI och all annan personal vid friskolan eller skolmyndigheten. Elevstödsteamet har alltså inte någon större rätt till information än vad t.ex. lärare har. Av samtyckesblanketten kan det framgå vilka som får informeras och framgår det inte där måste frågan om detta ställas till vårdnadshavare/elev när testresultatet väl finns.

Hälsningar
Staffan