Till Frågor & svar

Att vända en klass- från kaos till ordning

16 september, 2015

Fråga:

Jag har hört dig prata om projektet Att vända en klass – från kaos till ordning, med elevhälsan som verktyg. Du nämner där ett frågebatteri som du säger dig dela med dig av per mail. Vore fantastiskt tacksam om jag fick tillgång till detta.

Med vänlig hälsning
Jessica, skolkurator


Svar:

Arbetssättet ”Från kaos till ordning” i en klass eller grupp

Vi har arbetat på detta sätt, för att förändra klassrumsklimat i många olika grupper från lågstadiet till högstadiet. Arbetssättet har också prövats i många gymnasieklasser.

Elevhälsans personal delar in klassen i små grupper om 2-4 elever. Vi börjar alltid med att elevhälsan besöker klassen/gruppen och berättar vad som kommer att hända. Då berättar vi också om gruppindelningen och vem som ”har hand om” varje grupp.

Inledningen i klassrummet, ungefär så här:

”Vi har förstått, när vi har pratat med era lärare, att ni är en klass med många duktiga och kloka elever – men att det på en del lektioner är ganska stökigt och rörigt. Vi vet att det går att ändra på, på bara några veckor, och nu vill vi ge er möjlighet att vara med om det. Det innebär att många av er kommer att tycka att skolan blir lättare och att det går bättre och det kommer säkert att på lite sikt bli bättre betyg, tom.”

Första grupptillfället brukar vi träffas i alla grupperna samtidigt, sedan bokar varje gruppledare själv in kommande gruppträffar med bara sin grupp. De måste inte vara på morgonen, men de ska genomföras ofta. Under hela första veckan träffar vi dem en gång om dagen, ca 10-15 minuter. Första träffen längre, ca 25 minuter.

Första träffen går ut på att lära känna gruppen och identifiera ett par ämnen att börja förändringsarbetet i. Vi använder de här frågorna, som anpassas efter gruppens behov:

  1. Hur är det när det är rörigt i klassen. Berätta!
  2. När det är rörigt blir man ouppmärksam, och det tar längre tid att lära sig och förstå.  Hur gör man när man vill lära sig, vill vara uppmärksam?
  3. Det brukar vara olika i olika ämnen! Vilka ämnen fungerar det riktigt bra i?  Vilka ämnen blir det ofta rörigt i? Vilka situationer gör det rörigt? Möblering i klassrummet?
  4. Olika elever i klassen gör på olika sätt i klassrummet. Hur är det i vår lilla grupp? Stör du? Hur då?
  5. En del kan klara sig rätt bra trots att det är rörigt, men långt ifrån alla. Hur är det för dig, kan du     klara skolan bättre när det blir lugnare?
  6. Överenskommelser till nästa gång: Vad kan DU göra till nästa gång, så att andra i klassen märker att du gör skillnad för att det ska bli bra bättre? Vilka ”knep” har du, för att vara koncentrerad? Tipsa varandra!

Vi berättar för eleverna att vi ska berätta för lärarna att de ska ”förvänta sig förändring” – och uppmärksamma detta. 

Resultatet återkopplas efter hand till ansvarig klasslärare/mentor, med slutrapport när perioden är slut.
 
Vi brukar se förändring redan efter ett par tre träffar. Ofta bestående, eftersom eleverna får uppleva hur den egna gruppen agerar annorlunda (för att alla processer startar samtidigt). En del grupp faller tillbaka i sitt sätt att vara, men man har då ändå en gemensam referensram att relatera till i det fortsatta arbetet.
/Johan Hallberg
 
14 september 2023

Medicinsk elevhälsa Nils Lundin