Till Frågor & svar

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Behöver vi avsluta åtgärdsprogram när elever ska börja på en ny skola?

20 maj, 2024

Fråga:

Hej Gudrun,

nu börjar terminen lida mot sitt slut och vi har en klass 6:or som ska vidare till högstadiet på en annan skola. Tidigare har vi avslutat de åtgärdsprogram som eleverna haft med en blankett. När jag läser i ditt material Skriver du att åtgärdsprogram inte behöver avslutas formellt när eleverna ska byta till en annan skola. Vad säger du om det? Ska vi inte avsluta de åtgärdsprogram som eleverna har nu? 

Vore tacksam om jag kunde få några tankar från dig.

Ha det bra i solen! 

Hälsningar

Ann


Svar:

Hej Ann,

det stämmer att ni inte behöver avsluta åtgärdsprogrammen formellt när elever ska byta skola. Däremot bör ni genomföra och dokumentera en utvärdering av åtgärdsprogrammet innan eleverna slutar. Vid denna utvärdering är det viktigt att ni informerar eleven och vårdnadshavarna om att detta åtgärdsprogram har gällt på er skola. Berätta att nästa skola kan göra en annan bedömning av elevens behov av särskilt stöd och vilka stödåtgärder som då kan vara lämpliga. Den nya skolan kan ha en annan organisation och tjänstefördelning vilket kan påverka (minska eller öka) elevens behov av stödinsatser. 

Informera då också om att det kan vara viktigt att nästa skola får ta del av den senaste utredningen av elevens behov av särskilt stöd, de olika åtgärdsprogrammen och utvärderingarna av åtgärdsprogrammen samt eventuell annan dokumentation (intern och/eller extern ex. resultat av NPF-utredning). Övergångsinformationen kan vara väldigt viktig för att nästa skola så snabbt som möjligt ska kunna möta eleven utifrån dennes förutsättningar och kunskapsnivå i olika ämnen. Detta främjar elevens fortsatta lärande och progression. Om vårdnadshavarna uttrycker att det inte känns bra med övergångsinformationen så kan ni föreslå ett gemensamt möte då en personal från er skola, tillsammans med vårdnadshavare (och ibland även eleven om det bedöms vara lämpligt) möter mottagande lärare och specialpedagog/speciallärare. Där överförs då relevant information och många gånger kan det mötet göra att det känns tryggare för vårdnadshavarna att den nya skolan även får ta del av viss dokumentation. 

Här kan ni läsa mer om Skolverkets stödtexter om övergångar. Om ni vill ta del av min förinspelade föreläsningsfilm om ”Barns och elevers övergångar – Framgång, motgång eller undergång” så kan den beställas på https://www.elevhalsan.se/utbildningar/

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman
www.GLBatgardsprogram.com

Visste du föresten att Gudrun erbjuder förinspelade föreläsningar inom en mängd olika teman, nu ligger åtta olika föreläsningar uppe. Är ni flera ges rabatter med tanke på det ekonomiska läget.

Läs mer och se om det är något för din enhet, skola eller kommun!

50% rabatt vid 10-19 deltagare dvs 2500 kr för 10 deltagare
55% rabatt vid 20-29 deltagare dvs 4500 kr för 20 deltagare
60% rabatt vid 30-39 deltagare dvs 6000 kr för 30 deltagare
65% rabatt vid 40-100 deltagare dvs 8000 kr för 40 deltagare