Till Frågor & svar

Behövs åtgärdsprogram när eleven når kunskapskraven?

17 februari, 2016

Fråga:

Hej! Jag har en elev som kommer nå kunskapskraven årskurs 3. Däremot finns en stor risk att pojken inte kommer nå kunskapskraven i årskurs 6 eftersom han är så okoncentrerad. Behöver vi göra ett åtgärdsprogram för honom?


Svar:

Vi ska även uppmärksamma och göra en utredning om elevens behov av särskilt stöd när elever uppvisar andra svårigheter som på sikt kan leda till att eleven riskerar att inte nå kunskapskraven. Andra svårigheter kan t.ex. handla om koncentrationssvårigheter, språkstörning eller hög frånvaro mm. I utredningens andra del dvs i den pedagogiska bedömningen avgörs om eleven är i behov av särskilt stöd. I så fall behöver ett åtgärdsprogram utarbetas.