Till Frågor & svar

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Behövs separat beslut vid särskilt ingripande former av särskilt stöd? Ska skollagsparagraferna stå med?

8 mars, 2023

Fråga:

Hej Gudrun,

När vi deltog i Elevhälsans webbinarie med dig, berättade du att du eventuellt skulle revidera skriften ”15 skolor och elever i behov av enskilt stöd”. Vi gick utbildningen precis innan de nya allmänna råden om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram och LGR22 kom. Finns det en reviderad skrift?

Sedan har jag fått frågor hur man ska dokumentera vid anpassad studiegång, enskild undervisning och distansundervisning, ska paragraferna stå med i ÅP? Eller ska man referera till separat beslutsblankett

Hälsningar Charlotte


Svar:

Hej Charlotte,

och tack för din fråga.

Eftersom du deltog i webbinariet strax innan sommaren 2022 så bjuder jag dig på version 2 som jag mejlar till dig. I bilaga 4c så finns fem konkreta exempel på hur ni dokumenterar dessa särskilt ingripande former av särskilt stöd i åtgärdsprogram på ett korrekt juridiskt sätt. Där hittar du exempel på åtgärderna anpassad studiegång, enskild undervisning, särskild undervisningsgrupp och distansundervisning som särskilt stöd. 

Eftersom de särskilt ingripande formerna av särskilt stöd tas upp på två ställen i skollagen så väljer vissa huvudmän/rektorer att besluten ska dokumenteras på två ställen; i åtgärdsprogram och i ett separat beslut med hänvisning till de två olika ställena i skollagen. Det räcker dock med att dokumentera beslutet i ett åtgärdsprogram.

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman