Till Frågor & svar

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Behövs separata beslut för att kunna överklaga ingripande stödinsatser?

13 mars, 2023

Fråga:

Hej,

när det gäller anpassade studiegångar eller särskild undervisningsgrupp räcker det inte då att dessa står i åtgärdsprogram? Eller skall det skrivas enskilda beslut utöver det som står i åtgärdsprogrammet?

Jag fick till mig att man måste skriva separata beslut om dessa åtgärder då de behöver kunna överklagas var och en för sig. Så nu behöver jag lite råd om vad som gäller.

Jenny


Svar:

Hej Jenny,

din fråga besvarades på ett sätt redan i mitt förra svar till Charlotte, men utifrån din fråga så vill jag förtydliga ännu mer. Det räcker att endast skriva in åtgärden i åtgärdsprogrammet. Det Skolinspektionen har gjort nedslag på är om vi i själva åtgärden inte har dokumenterat och informerat vårdnadshavare och elever över 16 år om att denna åtgärd särskilt kan överklagas. Likaså förväntas vi göra en särskild motivering varför denna ingripande åtgärd sätts in. Vi ska ju alltid först pröva olika mer inkluderande åtgärder. Här kommer några konkreta exempel hämtat från bilagor i mina e-böcker från 2022:

Åtgärd:Placering i särskilda undervisningsgruppen ”Studion” enligt 3 kap. 11 § skollagen.
Särskild motivering: Eleven är i behov av en mindre grupp med färre antal elever att förhålla sig till, mycket tydlig struktur och mycket vuxenstöd av specialutbildade lärare för att kunna ta till sig undervisningen. Beslutet om åtgärden kan överklagas särskilt enligt 28 kap. 16 § skollagen.
Omfattning i tid:  Samtliga teoretiska lektioner.
Ansvarig för åtgärden: (Hemskolans) Rektor Inga Persson

Åtgärd: Anpassad studiegång enligt 3 kap. 12 § skollagen
Särskild motivering: Eleven är i behov av förkortade skoldagar för att motiveras att komma till skolan och för att klara av att delta i undervisningen. Eleven är i behov av samma tider varje dag kl. 9-13, samt att då känna delaktighet i samma ämnen som klassen har trots att det påverkar timplanen i flera ämnen. Beslutet om åtgärden kan överklagas särskilt enligt 28 kap. 16 § skollagen.
Omfattning i tid: Eleven går miste om XX min undervisning/vecka under åtta veckor. Därefter utvärderas insatsen för att öka undervisningstiden stegvis.
Ansvarig för åtgärden: Rektor Inga Persson.

Åtgärd: Enskild undervisning enligt 3 kap. 11 § skollagen
Särskild motivering: Eleven är i behov av enskild undervisning för att minimera syn- och hörselintryck samt minimera antalet sociala kontakter när eleven genomför skolarbete efter lunch. Eleven är då i behov av att få enskilt stöd av en resursperson som eleven känner väl och känner sig trygg med. Åtgärden kan överklagas särskilt enligt 28 kap. 16 § skollagen.
Omfattning i tid: Samtliga lektioner efter lunch, när ämnesläraren haft sin uppstart och genomgång på lektionen. Ansvarig för åtgärden: Rektor Inga Persson.

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman