Till Frågor & svar

Bestraffningar/konsekvenser inom skolan

31 oktober, 2016

Fråga:

Hej!
Jag funderar på detta med bestraffning/konsekvenser inom skolan. Jag anser att om en elev måste skriva ”Jag ska inte svära” varje gång den svurit en bestraffning. Men läraren anser att det är en konsekvens av ett handlande. jag är inte villig att hålla med. Det har även hänt att elever fått gula kort vid dåligt beteende och efter två gula kort får man rött kort och då prata med rektor. Elever har även blivit avstängda från av vistas på vissa platser på skolgården i tex 1 vecka pga av att de gjort något som inte ät tillåtet. Detta har skapat problem då de inte kunnat vara med sina vänner på raster pga att de inte får vara på vissa ställen på skolgården. Hur tänker ni på detta?


Svar:

Jag anser inte att dessa typer av bestraffningar eller konsekvenser ska förekomma i skolan över huvud taget. De är inte direkt reglerade i lag, men jag anser de vara kränkande mot eleven i allra högsta grad. Det är dessutom meningslösa konsekvenser, då de inte heller uppfyller sitt syfte.
Att dessa metoder används säger mig att skolans stödfunktioner för lärarna; elevhälsan och en fungerande skolledning, inte är i funktion.
Jag vet inte om du är personal eller förälder på den aktuella skolan, men jag föreslår hur som helst att du samtalar med rektor om detta.

Hälsningar

Johan