Till Frågor & svar

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Blankett för särskild bedömning i förskoleklass

31 augusti, 2021

Fråga:

Hej,

Vill ladda ner blanketten som jag kan använda för att underlätta arbetet med ”Hitta språket” och ”Hitta matematiken”, som Gudrun Löwendahl Björkman har utarbetat. Jag hittar den inte.

Vänligen Åsa


Svar:

Hej Åsa,

Det är glädjande att många hör av sig både till Elevhalsan.se och till mig och efterfrågar blanketten som kan användas vid särskild bedömning i förskoleklassen. Du hittar den här!

Jag vill också passa på att tipsa er om en sak: I de fall där ni redan tidigt uppmärksammar indikationer på att eleven sannolikt kommer vara i behov av särskilt stöd så kan ni göra en kombinerad ”Utredning av elevs behov av särskilt stöd inklusive särskild bedömning”. Detta sparar er tid och ger samtidigt en ökad helhetsförståelse för elevens skolsituation, vilket då även kan leda till mer adekvata stödinsatser. Jag ger olika exempel på detta i min utskriftsbara e-bok ”15 skolor och elever i behov av särskilt stöd” (sidan 82-88) som ni kan beställa via www.GLBatgardsprogram.com.

Jag kommer även att kortfattat berätta om kombinerade utredningar på webbinariet den 23/9. Läs gärna mer om webbinariet här.​

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman