Till Frågor & svar

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Diabetes – Åtgärdsprogram och utvärderingar?

20 september, 2021

Fråga:

Vi har en elev med diabetes som är i behov av assistent som stöd (för sin diabetes – inte inlärning). Då ska väl ett ÅP skrivas eftersom assistent är särskilt stöd?

Hur gör vi med utvärdering? Eleven kommer att behöva assistenten under hela läsåret, räcker det då med utvärdering vid terminsslut?

Mvh Kattis


Svar:

Hej Kattis
och tack för din fråga.

Ja, du tänker rätt. Medicinska funktionsnedsättningar är inte undantagna från bestämmelserna om särskilt stöd. Det innebär att bestämmelserna även gäller vid diabetes när eleven är i behov av mer omfattande stöd t.ex. i form av en assistent.

När det gäller frekvensen på utvärderingarna blir det lite svårare att ge ett kortfattat och generellt svar. Det viktigaste här är att ni är lyhörda för vårdnadshavarnas behov. Ibland kan de känna en stark oro en lång tid efter att de har varit med om akut ambulanstransport till sjukhus pga barnets diabetes. I dessa fall kan tätare utvärderingar behöva göras.

Det medicinska tillståndet kan ju även förändras över tid, variera i olika skolsituationer, samt skilja sig åt mellan olika elever. Under vissa perioder kan en sjukdom t.ex. bidra till hög frånvaro, i högre grad påverka koncentrationen och förmågan till inlärning, samt påverka möjligheten och förmågan att vara delaktig i skolans olika aktiviteter.

Ibland är stödbehovet däremot detsamma över en längre tid när det gäller tillsynen, praktisk hjälp att mäta blodsocker och att ta rätt dos insulin samt att övervaka kosten och att eleven undviker vissa födoämnen. När det känns tryggt för vårdnadshavarna kan ni då komma överens om att båda parter hör av sig direkt om någon fråga eller fundering kring det särskilda stödet dyker upp dvs behovsrelaterad regelbunden uppföljning. Då kan det räcka att utvärdera åtgärdsprogrammet en till två gånger per termin exempelvis i samband med utvecklingssamtal och/eller vid terminsslut.

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman