Till Frågor & svar

Dialog med vårdnadshavare kring extra anpassningar

16 december, 2019

Fråga:

Hejsan!
Är det alltid så att vårdnadshavare ska ta del av extra anpassningarna som vi gör inom ramen av verksamheten? Jag tänker de extra anpassningar som görs från förskoleklassens kartläggningar? Det finns ju elever som redan ger en indikation på att inte nå målen i åk 1, men de kan också göra en progression på bara några månader.
MVH
Catherine


Svar:

Hej Catherine,
och tack för din fråga.
Ja, det stämmer bra och detta gäller från förskoleklass upp till gymnasieskolan. 
I Skolverkets allmänna råd står det att ”Lärare och övrig skolpersonal bör så snart som möjligt informera och samverka med eleven och elevens vårdnadshavare om att det kan finnas behov av extra anpassningar, eller behov av att göra en utredning om särskilt stöd (sidan 21)”. Det betonas också att  ”Eftersom det inte fattas något formellt beslut om stöd i form av extra anpassningar är det betydelsefullt att lärare och övrig skolpersonal informerar och samverkar med eleven och elevens vårdnadshavare om sådana stödinsatser. I samband med detta är det viktigt att lyssna in och ta tillvara de kunskaper och erfarenheter som eleven och elevens vårdnadshavare har om elevens situation (sidan 25). 

Passar på att hälsa dig och alla andra en riktigt
God Jul och Gott Nytt År.

Juliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman