Till Frågor & svar

Medicinsk elevhälsa

Dilemma angående vaccination

30 maj, 2023

Fråga:

Hej Nils!

Hej

Jag jobbar endast en gång i månaden på en friskola i väntan på att de skall få en ny skolsköterska.

Jag har nyligen lämnat över ett par elever till en kommunalskola och jag hann ej åka ut (behöver åka några mil) och dra journalkopior innan man skulle vaccinera Gardasil9 dos II på den kommunala skolan. Jag uppgav då muntligen till mottagande skolsköterska datum för dos I och att jag och skolläkaren givit dos efter medgivande av vårdnadshavarna.

Skolsköterskan fick då nej från sin verksamhetschef att administrera vaccinationen då hon ej fått journalkopian ännu. Detta trots min intygan och att även vårdnadshavarna intygat vaccinationen.

Detta innebar att eleven nu får vänta på dosen till åk sex och inte fick ta den med sina nya klasskompisar.

Jag anser att man gjort helt emot vad som är bäst för barnet i denna fråga och jag kan inte se var i lagtexten man skulle kunna verifiera sitt handlande från den nya skolan. Obs mottagande skolsköterska ville ge vaccinet men fick nej.

Vad är det som gäller?

Mvh A-S

Svar:

Hej A-S,

Du beskriver ett dilemma som inte hade behövt uppstå.

För att administrera vaccination enligt nationella barnvaccinationsprogrammet krävs vårdnadshavares medgivande. Ett medgivande måste inte vara skriftligt utan kan inhämtas muntligt. Det är väl den enda ”legala ramen” i sammanhanget.

Så ett pragmatiskt tillvägagångssätt kunde varit att skolsköterskan kontaktat vårdnadshavare och i samband med inhämtande av muntligt medgivande från vårdnadshavare hade skolsköterskan även kunnat efterfråga tidigare givna vaccinationer. Sannolikt hade då vårdnadshavare kunnat komma ihåg att Gardasil dos I givits enligt anvisning.

Då hade ett gott barnperspektiv kunnat vidmakthållas, vilket ju inte precis blev i detta fall

Hälsar Nils