Till Frågor & svar

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Distansundervisning i åtgärdsprogram

31 maj, 2021

Fråga:

Hej!
Vi har en elev i åk 6 som är sjukskriven en hel termin pga psykisk ohälsa. Eleven är väldigt stresskänslig och hemundervisning med lärare i hemmet är inte aktuellt. Undervisning kommer att ske digitalt i möjlig utsträckning. Hur gör vi med åtgärdsprogram?
Med vänlig hälsning Gunilla


Svar:

Hej Gunilla,

och tack för din fråga. Det är många som undrar samma sak nu dvs. hur får vi använda digital undervisning som en form av särskilt stöd och hur ska vi dokumentera detta i åtgärdsprogram. När det gäller bestämmelserna kring vad vi får respektive ska göra, så framkommer det i mitt tidigare svar som ni hittar här

När det gäller hur vi kan dokumentera detta i ett åtgärdsprogram så vill jag tipsa om min nya utskriftsbara e-bok ”15 skolor och elever i behov av särskilt stöd – Utredningar och åtgärdsprogram, Mer vägledning för grundskolan”. Där finns 15 elevexempel på olika utredningar och åtgärdsprogram, samt även information om hur vi kan dokumentera så att det blir juridiskt korrekt. Ni kan läsa mer om den utskriftsbara e-boken här.

Om det särskilda digitala stödet sker p.g.a. risken vid smitta under Coronaperioden, så kan ni ex. skriva så här:

Åtgärd: Fjärr- och distansundervisning i ämnena … enligt förordning (2020:115).
Omfattning i tid: Skriv ut omfattningen eller skriv ex. ”Anpassat schema, se bilaga”.

Om det i stället handlar om distansundervisning utifrån bestämmelsen som börjar gälla 1 juli så kan ni ex. skriva så här: 

Åtgärd: Distansundervisning i ämnena … enligt 3 kap. 11 a § skollagen.
Särskild motivering: Eleven är i behov av åtgärden pga dokumenterad medicinsk/psykisk/social problematik. Skolan har tillsammans med vårdnadshavare uttömt andra förslag på åtgärder. Beslutet om åtgärden kan överklagas särskilt enligt 28 kap. 16 § skollagen.
Omfattning i tid: Skriv ut omfattningen eller skriv ex. ”Anpassat schema (se bilaga) där NN steg för steg kommer tillbaka till undervisning i skolan.”
Ansvarig för åtgärden: Rektor Inga Persson

OBS! Det är olika bestämmelser och krav beroende på om det gäller förordning (2020:115) eller om det gäller 3 kap. 11 a § skollagen. 

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman