Till Frågor & svar

Dokumentation av skador

22 juni, 2017

Fråga:

Hej!
Har en fråga kring dokumentation av skador. Om en skolsköterska upptäcker att en elev har omfattande blåmärken på kroppen som föranleder en anmälan till socialtjänsten och tar bilder på skadorna. Bilderna är lämnade till socialtjänsten. Vad gör vi sedan med dessa bilder? Scannar in i journalen? Eller tar bort?
M


Svar:

Frågan skickades både till Gudrun Söderlind, CGM samt till sekretessexpert, Staffan Olsson

Svar från Gudrun Söderlind

Hej!
Det är fullt möjligt att scanna in bilden i journalen i modulen Dokument. Bilden hanteras då som en journalhandling. Däremot är jag lite osäker på om det finns specifika regler hur bilder ska hanteras i den här situationen, kanske Staffan vet mer om detta?

 /Gudrun

Svar från Staffan Olsson

 (Svaret uppdaterat 2019-11-07)

De foton som sköterskan tar av en patients skador och sedan lämnas till socialnämnden i samband med en anmälan dit måste dokumenteras i patientjournalen. Av patientdatalagen 3 kap. 6 § framgår att ”En patientjournal ska innehålla de uppgifter som behövs för en god och säker vård av patienten.” Uppgifterna måste antecknas eftersom patientens hälsotillstånd framgår via de bilder som tagits och nya besök kan aktualiseras hos sköterskan. Dessutom ska den anmälan som görs till socialnämnden fogas till journalen inklusive de bilagor i form av foton och annat som bifogats. Redan där framgår det ju att fotografierna ska finnas kopplade till journalen.

Jämför gärna med en röntgenplåt som också är ett slags ”fotografi”. Är det någon som ifrågasätter att denna ska fogas till patientens journal?

Hälsningar

Staffan