Till Frågor & svar

Dokumentation inom elevhälsoteam

21 april, 2009

Fråga:

Jag har en fråga angående arbete inom ett elevhälsoteam där rektor, specialpedagog, adm. chef, mentorschef, kurator, ordningschef och skolsköterska ingår. De elever som tas upp på detta team får s.k. files där allt ska dokumenteras kring eleven. Om jag som skolsköterska haft som uppgift att prata med en elev angående ex medicinering är det då okey för mig att skriva i filen att jag utfört ärendet och sedan signera? Det känns inte riktigt rätt för mig.

Tacksam för svar Ingegerd – skolsköterska”


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-06-20)

Hej Ingegerd,

En skolsköterska i elevhälsoteamet har tystnadsplikt mot andra där, både i en kommunal skola och i en friskola. Anteckningar om ”vård, behandling eller undersökning” görs i journalen och stor försiktighet ska iakttas med sidoanteckningar i andra elevfiles inom elevhälsan. Skulle ett samtycke ges av vårdnadshavarna och/eller av eleven/patienten, kan känsliga uppgifter muntligen röjas för andra i teamet, men ingen anteckning och signering i annat dokument bör göras. Vad skulle annars hända den dagen då vårdnadshavare/patient inte längre vill att uppgifterna ska finnas kvar i filen?

Antag att en sköterska undersöker ett litet barns hörsel eller kontaktar hemmet för att be föräldrarna se till att ett äldre barn tar sin medicin. I båda fallen kan ett samtycke ge sköterskan möjlighet att berätta för de andra i teamet vad som har framkommit. Men detta bör alltså inte antecknas på annan plats än i  journalen.

Undvik alltså att dokumentera i annat dokument än i patientjournalen. De uppgifter som finns där har en sköterska ingen garanterad kontroll över, eftersom de inte finns inom hälso- och sjukvården.

Staffan