Till Frågor & svar

6 maj, 2019

Dokumentation vid orosanmälan

Fråga:

Hej,
Jag undrar hur dokumentationen går till vid en orosanmälan. Ska det journalföras eller enbart minnesantecknas? Orosanmälan gjordes på telefon, en skriftlig anmälan finns därför inte.
M, kurator


Svar:

(Svaret uppdaterat 2020-07-28)

Hej M, kurator,
En anmälan vid oro för ett barn bör vara skriftlig har JO sagt. Gör man en akut muntlig anmälan bör den därför snarast kompletteras skriftligt och sändas till socialförvaltningen. De brukar vara noga med att begära just detta när muntliga anmälningar har gjorts.
Att anmäla oro för ett barn är myndighetsutövning. Skolan ska alltid spara en kopia av den skriftliga anmälan och lämpligen också ange att anmälan först gjordes muntligt. Anmälan, som vid en skolmyndighet är en allmän handling, ska diarieföras där och förvaras på lämplig plats, vanligen på rektorsexpeditionen.

Hälsningar
Staffan

29 juni 2022

Sekretess Staffan Olsson

14 juni 2022

Sekretess Staffan Olsson

9 juni 2022

Sekretess Staffan Olsson

1 juni 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

23 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

19 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

17 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

16 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

12 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

11 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

4 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

3 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman