Till Frågor & svar

Sekretess

Drogtester på elever utan läkarordination?

27 oktober, 2021

Fråga:

Hej!

Jag undrar om jag som skolsköterska får ta drogtester på elever utan läkarordination? Skolan ska börja med slumpvisa frivilliga drogtester och börja testa elever vid misstänkt drogpåverkan. Skolledning vill att jag som skolsköterska ska ta drogtesterna.

Vänliga hälsningar
L, skolsköterska i Skåne

Svar:

Hej, L,

den fråga du tar upp har vållat stor debatt de senaste 25 åren, bl.a. Skolinspektionen och Justitieombudsmannen har intagit olika positioner i debatten. Den har till stor del handlat om vilken styrka ett samtycke kan ha av en elev som godkänner att bli drogtestad via ett slumpmässigt urval av elever. Befinner man sig som elev på gymnasiet i en sådan ställning att man känner att man verkligen kan säga nej?

Slumpvisa drogtester av elever sker idag på många håll i landet. Rättsläget kan sägas vara sådant att om ett samtycke inhämtas från en elev att låta sig testas så har det samtycket en rättslig verkan, d.v.s drogtest kan genomföras. Men eleverna måste veta att ett sådant ingrepp i grunden, utan ett samtycke, strider mot grundlagens/regeringsformens förbud mot kroppsliga ingrepp. Samtycket måste alltså upplevas som reellt och vara informerat, d.v.s. eleven ska veta hur testet görs, syftet med testet och hur skolan kommer att använda sig av resultatet.

En svår fråga att bedöma i sammanhanget är vad en sköterska ska göra ifall eleven/patienten samtycker till att drogtestas men en eller flera av vårdnadshavarna motsätter sig det. Har eleven en självständig beslutanderätt oavsett sina vårdnadshavares avvikande uppfattning? Jag bedömer att det är så men frågan är inte helt enkel.

Någon läkarordination anser jag inte behövs. Som legitimerad skolsköterska har man egen och självständig rätt att vaccinera eller testa elever inom ramen för hälso- och sjukvårdslagstiftningen och huvudmannens uppfattning om sköterskans arbetsuppgifter.

En tydlig och aktuell genomgång av rättsläget när det gäller drogtester i skolan hittar du via länken nedan. Jag är ledsen för att jag inte kunnat ge ett definitivt, klart och tydligt, svar men du förstår nog orsaken då du läser det som finns i länken här nedan.Viktigt är att frågan om slumpvisa drogtester debatteras ordentligt internt och externt innan de genomförs. Här har tidningar, radio och tv en viktig roll att spela.

Länken:
https://www.nj.se/nyheter/kan-drogtester-i-skolan-verkligen-utforas-frivilligt

Hälsningar från Staffan