Till Frågor & svar

Elev har en relation med sin lärare

7 juni, 2020

Fråga:

Jag har hört dig föreläsa förut. Jag jobbar på en gymnasieskola. Jag träffar som kurator en elev som snart fyller 20 år. Vi har haft kontakt i nästan två år och hen känner förtroende för mig. Nu har hen berättat att hen har en sexuell relation med en av sina lärare. Rent juridiskt hur bör jag agera? Knivigt va?

Hälsningar
E


Svar:

(Svaret uppdaterat 2020-07-28)

Hej E, 
En knivig fråga är det du ställer som i vissa fall kan vara ett brott från lärarens sida, i andra inte. 

Först en juridisk synpunkt. Om en lärare har en elev i undervisning och sätter betyg kan det handla om ett brott. Läraren kan påverkas i sin betygsättning och bara misstanken om en sådan påverkan är tillräcklig för att läraren skulle kunna dömas i domstol och/eller varnas eller i värsta fall sägas upp av sin arbetsgivare. Man får se på hela situationen då man gör bedömningen av vad som skett. Det är förstås särskilt problematiskt ifall den sexuella relationen kan ses som ofrivillig från elevens sida, d.v.s. kan sägas bygga på visst direkt eller indirekt tvång, t.ex. en känsla från eleven att behöva ställa upp för att klara sin skolgång och få bra betyg. Då skulle det kunna handla om ett sexuellt utnyttjande.

Om läraren inte har eleven i undervisning är en sexuell relation av detta slag mellan två vuxna personer inte straffbar såvitt jag kan bedöma. Har själv en gång i tiden arbetat på en gymnasieskola där rektor (visserligen före min tid där) inledde en relation med en elev, en relation som senare ledde till giftermål. Under min tid på skolan inledde en kollega till mig en relation med en elev hen inte hade i undervisning. Relationen blev långvarig och de fick ett barn.

Avslutningsvis: Någon skyldighet för dig eller för någon annan på skolan att anmäla/polisanmäla detta till någon myndighet finns inte oavsett vad som har hänt, inte heller att informera andra, t.ex. rektor, på skolan om detta.

Hälsningar
Staffan