Till Frågor & svar

Sekretess

Elev i kläm mellan föräldrar

20 oktober, 2021

Fråga:

Hej Staffan!

Jag har pratat med en elev i ett års tid om olika ämnen. Mycket har handlat om att hon inte vill sova hos sin pappa för att tycker att pappa pressar henne på uppgifter om modern och att hon känner sig mer trygg hos mamman. När jag har tagit upp att jag måste kontakta båda vårdnadshavarna har hon inte velat det, för hon säger att pappan kommer att bli arg. Bedömningen från skolan är att vi måste informera båda föräldrarna och sen göra en till bedömning av om en orosanmälan måste ske. Det hör till saken att mamman inte vill att vi kontaktar fadern och trycker på att vi bara måste göra en orosanmälan på fadern utan att först prata med honom. Hur gör man i sådana här lägen när föräldrar försöker tvinga skolan att göra ett visst beslut?

Louise

Svar:

Hej Louise,

Det är relativt vanligt att föräldrar försöker att få skolan att handla på ett sätt som gynnar deras egna syften. Den fällan får man inte fastna i utan skolan ska bedöma sitt agerande utifrån gällande lagar och lämplighet.

I detta fall ska båda vårdnadshavarna kontaktas för att få klart för sig hur flickan ser på situationen. Bäst då är förstås att flickan själv kan delta men detta kan vara beroende av hennes ålder som du inte nämner.

Det kan vara så att flickan inte tydligt har signalerat till sin pappa att hon inte gillar eller vill att han ska fråga ut henne om mamman. I det samtal ni i skolan har med föräldrarna kan ni göra tydligt för dem hur flickan ser på situationen och se hur de reagerar och vad de säger. Skulle det då framkomma sådant som leder till en misstanke om att flickan far illa ska en anmälan till socialnämnden göras. Eftersom det i detta fall inte handlar om misstanke om brott från föräldrarnas sida mot sitt barn ska båda vårdnadshavarna informeras om att en anmälan till socialnämnden kommer att göras.

Hälsningar från Staffan