Till Frågor & svar

Sekretess

Elev med ADHD och vårdnadshavare som obstruerar – vad göra?

29 juni, 2022

Fråga:

Jag arbetar som skolkurator på högstadiet och har en elev med ADHD. Vårdnadshavare vill inte kännas vid varken utredning, diagnos eller medicinering och vill inte att barnet medicinerar. De mediciner barnet har fått utskrivna har vårdnadshavare tagit hand om och kastat. Både eleven, BUP och skolan kan se att medicinering skulle behövas under skoldagarna. Har eleven rätt att medicinera sin ADHD själv, mot vårdnadshavares vilja? Eleven fyller 16 år under hösten -22, samt är för närvarande placerad i familjehem.

Vad säger lagen? Tacksam för svar!

Hälsningar Lina

Svar:

Hej Lina,

En 16-åring står visserligen under vårdnadshavarens ansvar och bestämmanderätt i viktiga avseenden. Men ett barn, snart 16 år gammalt, har själv ett inflytande och en bestämmanderätt som emellanåt kan vara i konflikt med vårdnadshavarens. Några exempel kan vara en 15-16-årig flickas önskemål om preventivmedel eller abort, något som vårdnadshavaren motsätter sig. I dessa fall kommer sjukvården nästan undantagslöst att tillgodose barnets vilja.

Någon laglig möjlighet finns inte för vårdnadshavare att tvinga sitt barn att avstå från förskriven medicinering i den ålder du anger. Särskilt svårt lär det vara när barnet som i detta fall är placerat i ett familjehem. Jag är dock medveten om att en vårdnadshavares ovilja att låta sitt barn ta viss medicin kan påverka barnet psykiskt så att det självmant avstår från medicinen.

Jag förutsätter att ni har gjort en anmälan till socialnämnden om vårdnadshavarnas inställning. Det är i detta fall mycket tydligt att barnet kan misstänkas fara illa då viktig medicinering uteblir.

Hälsningar och skön sommar
Staffan