Till Frågor & svar

Elev stressad och stannar hemma vid prov

4 februari, 2020

Fråga:

Hej Magdalena!
Jag har en elev i åk 9 som plötsligt börjat stanna hemma när det är dags för prov. Hon säger själv att hon är så stressad. Hur bemöter vi på skolan bäst stressen?

Hälsningar Hans, lärare i matematik.


Svar:

Hej Hans! 
Ni har redan kartlagt orsaken till hennes frånvaro vilket är bra. Då är det bara att sätta igång och lösa problemet men också säga till eleven att ni ska göra det. Det är bra om mentorn eller om det gäller endast en lärare och ett ämne har ett kort möte med eleven. Vårdnadshavarna behöver inte vara med, det räcker med att informera dem. Fråga eleven hur hon helst vill visa sina färdigheter. Om hon inte kan svara på det kommer några tips nedan.

  • Dela upp proven så att eleven får göra lite i taget. Många elever trivs bättre med att få uppgifter som de gör i skolan men som inte är prov. Det finns inget krav att elever ska leverera i en provsituation.
  • Tankekartor till alla elever under prov. Då behöver eleven inte känna sig utpekad. Precis som studenter på universitetet ibland har salstentor med böcker kan vi hitta en liknande form för eleverna. De får vissa svar och kan känna sig trygga och utgå från dem. Arbetsminnet behöver inte sätta krokben.
  • Många elever mår också bra av att sitta enskilt med en person vid ett prov under en stressig period (det kan vara en administratör eller extralärare).
  • Finns möjlighet kanske eleven under den mest sårbara tiden behöver ha muntliga prov eller inga prov alls. 

Det är viktigt att ta hänsyn till en elev som lider av stress så att inte ohälsan ökar. Vissa elever kan till och med behöva en paus från ämnet eller kursen. När eleven mår bättre brukar det inte vara några problem att ta igen det eleven missat. Att forcera elever med stress leder nästan alltid till psykisk ohälsa. 

Lycka till! Magdalena