Till Frågor & svar

Elev vill ha ut journal från skolsköterska och kurator

17 september, 2014

Fråga:

Jag arbetar som kurator vid en gymnasieskola. Vi använder oss av PMO när det gäller anteckningar. Fick en fråga från en f.d. elev som vill ha ut sina journaler från skolsköterka och kurator. Vad gäller för mig? Jag har ju inte journalplikt. Hur ska jag förhålla mig till detta?
mvh
Ulrika


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-07-22)

Hej Ulrika,

Jag utgår i mitt svar ifrån att du arbetar vid en kommunal gymnasieskola.

Dina anteckningar sparade i PMO är visserligen inga journalanteckningar. Men de är av dig upprättade och förvarade handlingar som gäller eleven. Därmed är de allmänna handlingar som med stöd av tryckfrihetsförordningen kap. 2 på begäran ska lämnas ut, om inte sekretessen hindrar det.

Jag tycker alltså att du ska tala med den elev det gäller och höra vilka uppgifter hen vill ha kopior på. Du kan då först behöva tala om vilka slags anteckningar du har.  Därefter bedömer du om alla handlingar som begärs kan lämnas ut eller om sekretessen i något fall kan hindra detta. Det kan i undantagsfall vara så när anteckningar har gjorts om anhöriga eller andra personer.

Varje kurator måste alltså vara medveten om att de dokument som upprättas och förvaras eventuellt kan begäras utlämnade av vårdnadshavare, elever eller andra personer, t.ex. en journalist. I varje sådant fall ska en sekretessprövning göras av handlingarna innan de kopieras och lämnas ut.

Och, slutligen. Ni har rätt att ta betalt för kopiorna som lämnas ut enligt de bestämmelser som gäller vid er myndighet.

Hälsningar från Staffan