Till Frågor & svar

Sekretess

Elev vill själv hålla hårt på sekretessen

8 december, 2021

Fråga:

Hej Staffan,

Jag sitter på information om en elev som jag fått från vårdnadshavare, familjemedlemmar och andra runt eleven. Eleven själv vill hålla hårt på sekretessen och vill inte att någon ska veta någonting om hens privatliv. Vårdnadshavare och jag önskar att samarbete mellan mig, BUP och socialtjänst ska fungera på bästa sätt med transparens för elevens bästa. Hen är 13 år.

Vem/Vilka styr? Elevens önskan om sekretess eller vårdnadshavarens önskemål om samarbete?

Ida

Svar:

Hej Ida,

Har svarat på många liknande frågor som din tidigare som expert på Elevhälsan. Men det finns en ny dimension i din fråga som jag vill behandla. Först väljer jag att svara mer generellt på frågan om en vårdnadshavares (vh) rätt till insyn innan jag mot slutet svarar på din direkta fråga.

Begreppet ”elevens bästa” är ingen bra utgångspunkt i sig, eftersom detta begrepp kan tolkas på många olika sätt. Är det barnets, dess vh eller skolans/BVC:s tolkning som ska gälla?

Lagstiftaren har valt att begränsa en vh:s insynsrätt i sitt barns förhållanden till sådant som vh behöver för att fullgöra sina förpliktelser gentemot barnet och att ge barnet sådant viktigt stöd i övrigt som barnet kan behöva. Så ungefär kan man uttrycka bestämmelsen i föräldrabalken 6 kap. 11 §. I andra situationer ska man istället utgå ifrån bestämmelsen i offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 12 kap. 3 § där det i paragrafens inledande stycke sägs att barnet har rätt till integritet mot alla, t.o.m. mot sina egna vh.

Det du Ida alltså måste alltså generellt tänka på i ett möte med en elev är vad frågan gäller och om vh verkligen behöver information om detta. Frågan blir då vad ett barn själv, med stöd av andra som barnet vänder sig till, kan klara och vad det normalt sett behövs vh för att reda ut. Den ekvationen är inte alltid lätt att lösa för skolpersonal och ingen glasklar lösning finns ens alltid. Men jag har alltför ofta stött på bedömningar av skolpersonal som varit direkt felaktiga, t.ex. att inte informera hemmet om allvarliga brottsliga handlingar, eller tvärtom, att informera när det mer handlat om sådana existentiella frågor, där barnet behöver kloka personer utanför hemmet för att behöva växa.

I det fall du nu nämner kommer dock frågan i ett annat läge, vh har ju redan viktig information om sitt barn och vill nu inbjuda till ett möte med skolan och BVC. En vh kan förstås inbjuda till ett sådant möte. Frågan är då vad skolan och BVC kan nämna vid mötet. Jag bedömer för det första att en elev i den ålder det här gäller inte kan motsätta sig ett sådant möte men att både ni och BVC vid mötet måste avgöra vad ni kan säga av det ni redan vet. Barnets egen integritet måste beaktas vilket innebär att det kan finnas sådant en elev tidigare berättat som inte bör nämnas.

Utgångspunkt vid den bedömningen ska vara OSL 12:3. Jag kan tillägga att jag förutsätter att barnet i normalfallet självt finns med vid ett möte av detta slag.

Leta gärna bland mina expertsvar på ” rätt till insyn” eller på ”OSL 12:3” så hittar du säkert flera av mina tidigare svar.

Hälsningar
Staffan