Till Frågor & svar

Sekretess

Elevbråk på film – får vi lämna ut?

7 februari, 2022

Fråga:

Hej,

På skolan har vi kamerabevakningssystem i våra korridorer. Häromdagen blev det bråk som fångades på filmen och nu vill den ena vårdnadshavaren se filmen. Min tolkning är att vi måste ha båda elevernas vårdnadshavares tillstånd för att kunna visa filmen, stämmer det. Min tolkning är också att vi inte behöver ha tillstånd för de andra eleverna på filmen som bara tittar på.

Peter

Svar:

Hej Peter,

Min bedömning är denna: Den film ni har av händelsen är att se som en allmän handling, möjlig att begära ut eller att få se. Innehållet i form av bråk måste dock anses som känsligt och omfattas därför av sekretess.

Frågan blir nu vad ni avser att göra efter att ha sett filmen. Skulle en disciplinär utredning inledas mot någon av eller båda eleverna blir deras vårdnadshavare parter i ett ärende om myndighetsutövning. Det blir även eleven själv vid 16 års ålder. Som part har man inför ett myndighetsutövande beslut rätt att ta del av allt som tillförs utredningen, alltså även filmen. Skulle inget sådant ärende inledas av disciplinärt slag så gäller sekretess för det känsliga innehållet. Då behövs samtycken från de inblandade elevernas vårdnadshavare, precis som du skriver.

Är ni en skolmyndighet och inte en friskola så kan den som så önskar via kammarrätten begära att få ut en kopia av filmen. Då kan ni avslå och ge en besvärshänvisning. Därefter får domstolen ta ställning till innehållet och bedöma om det kan antas att uppgifterna i filmen är menliga för någon av eleverna. I så fall kommer sekretess att gälla, i annat fall beslutar domstolen att filmen ska lämnas ut i form av kopia eller göras tillgänglig på plats i skolan, för att den som vill ska kunna se den där. Min uppfattning är dock att kammarrätten kommer att avslå ett sådant överklagande.

Normalt sett behövs inget tillstånd av Integrationsmyndigheten (IMY) för att kamerabevaka hela korridorer, klassrum, personalrum eller uppehållsrum på en skola. Detta beror på att allmänheten inte normalt har tillträde till dessa områden. Däremot måste den som vill kamerabevaka sådan platser i skolan göra en bedömning av om bevakningen är laglig eller inte, d.v.s att man följer bestämmelserna i GDPR.

Jag kan tillägga att begreppet kameraövervakning har ändrats till kamerabevakning. Lagen heter numera lag om kamerabevakning (SFS 2018;1200). Läs gärna mer om kamerabevakning i skolan i IMY;s skrift ”Vägledning vid kamerabevakning” , ss. 24-26, se länk nedan.

https://www.imy.se/globalassets/dokument/rapporter/vagledning-vid-kamerabevakning-imy-2021.pdf

Hälsningar Staffan