Till Frågor & svar

4 oktober, 2021

Eleven vill radera mina samtalsanteckningar

Fråga:

Hej!

Så här svarade Gudrun och jag har en fråga på det. “I Elevakten dokumenterar kurator om hen har fått ett uppdrag av rektor. Då dokumenterar de att det har gjorts en socialutredning och att den finns i dokumenterad i professionsakten. (kuratorsakten).

Ett annat exempel är om kurator har haft ett samtal med en elev. Då dokumenteras det att de har haft ett samtal i Elevakten men inte samtalets innehåll – det dokumenteras i kuratorsakten.” Om sen eleven vill att jag ska radera det jag skrivit, så funkar uppenbarligen inte det i PMO, har jag då brutit en “lag”? De har väl rätt att bli borttagna från olika system som jag uppfattat GDPR.

MVH Anette

Svar:

Hej Anette, här kommer ett svar på din fråga:

Du har inte brutit mot någon lag då du behåller en anteckning, när en elev begär att det du skrivit ska tas bort från kuratorsakten. Om du skulle göra en anteckning digitalt, enbart med stöd av grunden samtycke, så skulle samtycket kunna dras tillbaka. Men de anteckningar ni gör i elevhälsan bygger på den lagliga grunden “allmänt intresse” och då är det ni själva i personalen som avgör vad som ska dokumenteras, givetvis på ett sådant sätt att det gäller själva verksamheten och inget ovidkommande.

Frågan är väl också varför det ska finnas en kort anteckning om ett samtal i elevakten om det inte finns något om samtalets innehåll på annan plats, t.ex. i kuratorsakten. Annars blir ju anteckningen i elevakten meningslös.

Hälsning
Staffan

20 oktober 2021

Sekretess Staffan Olsson

18 oktober 2021

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

12 oktober 2021

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

4 oktober 2021

Sekretess Staffan Olsson

4 oktober 2021

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

4 oktober 2021

Sekretess Staffan Olsson

28 september 2021

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

23 september 2021

Att leda och organisera elevhälsa Johan Hallberg

20 september 2021

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

8 september 2021

Sekretess Staffan Olsson

8 september 2021

Sekretess Staffan Olsson

7 september 2021

Sekretess Staffan Olsson