Till Frågor & svar

Dokumentation Sekretess

Elevhälsans samtal med barn i olika åldrar

15 augusti, 2023

Fråga:

Hej Staffan. Jag hör (och läser) lite olika överallt. Vid vilken ålder är det okej att jag som skolkurator har samtal med elev utan att fråga föräldrarna om samtycke? Vissa säger att de alltid begär samtycke, vissa gör det från 12 eller 13 års ålder, med mera. Vad gäller? Utgå från att det inte handlar om information som vårdnadshavare skulle behöva ta del av.

Anonym

Svar:

Hej du anonyme kurator.

För en tid sedan svarade jag på din fråga på Elevhälsan genom att hänvisa till vad JO uttalade i ett av sina beslut, se länk här:

Man kan alltid ha ett första samtal med en elev oavsett ålder, eftersom man ju då inte vet vad eleven vill prata om. Därefter måste samtycke sökas från vårdnadshavarna när barnet är under 12 års mognadsålder. Om barnet är äldre kan det själv avgöra om hen vill samtala med någon i elevhälsan. Framkommer något i samtalet som vårdnadshavarna kan behöva veta utifrån sitt ansvar för barnet enligt föräldrabalken så ska den informationen ges till dem. Likaså säger JO att de har rätt att få veta att ett barn under 12 år har haft ett samtal med t.ex. en kurator, ett första samtal som barnet självt tog initiativ till och som vårdnadshavarna inte kände till. Det gäller oavsett vad samtalet gällde.

Läs mer i mitt svar och sedan kan du gå vidare för att läsa hela JO:s beslut via en länk på svarssidan.

Hälsning

Staffan