Till Frågor & svar

Elevhälsoarbetet i Kolsva är jätteintressant- hur får skolsköterskan tiden att räcka till?

12 maj, 2016

Fråga:

Hejsan! Tycker ert elevhälsoarbete i Kolsva är superintressant och det skulle vara till väldig hjälp att höra det ur ett skolsköterske perspektiv. Hur hen sköter logistik m.m. Framförallt hur hen får tiden att räcka till med hälsobesök, vaccinationer och elevhälsa!

Med vänlig hälsning Anna-Lena skolsköterska


Svar:

Hej Anna-Lena och tack för din fråga! Ingen kan svara på din fråga bättre än vår egen skolsköterska Maria Hemström.

Här är svaret direkt ifrån Maria:

Att arbeta som skolsköterska i Kolsva.

För att hinna med alla uppgifter som skolsköterska anser jag att det viktigaste är att man har en skolledning som har kunskap om skolsköterskans arbete, vad det innebär och vad man som skolsköterska är ålagd att göra så som tex hälsobesök, nyinskrivningar, vaccinationer, dokumentation mm. Det samarbetet/förståendet är en förutsättning för att klara av jobbet på ett bra sätt.

Att man är en självklar del av elevhälsan och ser det som sitt närmaste arbetslag är också för mig en viktig bit för att mitt arbete skall fungera och kännas meningsfullt. Då blir aldrig arbetet som skolsköterska ”ensamjobb” som jag blev varnad för då jag sökte jobb som skolsköterska efter många år inom aktutvården.

Jag anser att för att jag skall hinna med mitt arbete så är det viktigt att jag finns med på elevhälsans möten, på så sätt får jag grundkoll på alla elever. Jag får samtidigt som övriga i elevhälsan reda på om elever riskerar att missa kunskaps krav, hur det funkar i skolan. Även hur eleverna mår och har det hemma och på fritiden. Elevernas fysiska och psykiska mående påverkar så otroligt mycket i hur de klarar sin skolgång.

Det är viktigt att man har en gemensam policy om hur man hanterar elev ärenden, på min skola fungerar det via det vi kallar ”en väg in”, att det enda sättet att starta ett elevärende är att komma till elevhälsans gemensamma träffar, då finns hela elevhälsan (utom läkaren) samlad. Det innebär också om det kommer en lärare med ett problem kring en elev eller grupp till mig, så hänvisar jag till att boka en tid till Elevhälsan där vi alla olika professioner kan lyssna och bolla elevärendet gemensamt. På så sätt blir det bra för alla parter, elev/föräldrar/hemmet och skolan.

Det är också viktigt att man har möjlighet att träffa andra skolsköterskor i kommunen för att utbyta tankar, skapa rutiner för rent medicinska saker så som tex hälsobesök, vaccinationer, läkarmottagningar mm. Detta är också en viktig del för att man som skolsköterska skall känna att man har stöd och kontroll på att arbetet utförs på rätt sätt. Här finns också ett bra forum för att arbete att flyta bra, i min skolsköterskegrupp tar vi hjälp/tips och idéer av varandras årshjul, vad det gäller tex hälsosamtal, vaccinationer, övriga kontroller.

Bild på Maria Hemström

Bild på Maria  hemström tagen från Malmaskolan hemsida

Bilden tagen från  http://www.koping.se/malmaskolan/elevhalsan/skolskoterska/