Till Frågor & svar

En följdfråga angående anmälningsplikt

14 maj, 2008

Fråga:

Hejsan!
Jag läste dina inlägg gällande anmälningsplikt. Jag var nyligen i kontakt med Socialstyrelsen i ett ärende där flickan skar sig, jag hade med flickans och föräldrarnas godkännande remitterat till BUP. Min fråga till Socialstyrelsen var om ändå anmälningplikten var gällande. Nej sade de då, jag hade sett till att barnet var skyddat och i lagtexten står det ”om socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd”. Jag rådfrågade också vår socialchef som bedömde ärendet på lika sätt. Min fråga, Gjorde jag fel?
Mvh Carolina


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-06-19)

Hej Carolina,

Att anmäla till socialnämnden är en bedömningsfråga. Anmälan enligt SoL 14:1 ska göras vid kännedom eller misstanke om att ett barn far illa.

När en flicka skär sig kan det finnas många olika orsaker till detta. Det kan vara ett viktigt tecken på att flickan mår dåligt. När hon i detta fall med föräldrarnas godkännande remitterades till BUP visar det att flickan vill ha stöd och att föräldrarna ställer sig positiva till detta. Båda dessa förhållanden kan inge ett visst lugn. Men- detta kan inte tas som ett säkert tecken på att anmälan inte ska göras. Om socialnämnden blir inblandad genom en anmälan kommer man där efter en förhandsbedömning att avgöra om en utredning ska inledas. Vid en sådan utredning, som enligt SoL 11:2 ska inledas ”om socialnämnden behöver ingripa till ett barns behov av skydd eller stöd”, samtalar man med hemmet och flickan och får, utöver kontakt med BUP i ditt fall, även kontakta andra myndigheter, t.ex. skolan, eller viktiga privatpersoner. Att inte anmäla innebär därför att ”genomlysningen” av flickans problem vanligen inte blir så grundlig som vid en anmälan. Anmälan ska, som du helt riktigt säger, enligt lagtexten i SoL 14:1 göras vid ett skyddsbehov men numera, efter 2014, även vid behov av stöd.

Det går inte att säga om du i ditt fall skulle ha anmält. Däremot vill jag betona att om du hade anmält så hade du handlat i enlighet med gällande lag, utifrån det stödbehov som socialnämnden i en eventuell utredning kan ha funnit att flickan hade, t.ex. av fortsatta samtal med socialtjänsten eller med andra myndigheter.

Frivilliga samtal med BUP och föräldrars medverkan och engagemang utesluter alltså inte att en anmälan till socialnämnden ändå kan behöva göras för att djupare utreda barnets eventuella stöd- eller skyddsbehov.

Staffan Olsson