Till Frågor & svar

Dokumentation Sekretess

En myndig elev försökte ta sitt liv-får jag kontakta vuxenpsykiatrin?

9 februari, 2023

Fråga:

Hej,

Jag arbetar som kurator på ett gymnasium.

Jag träffar en elev som är 19 år och som har kontakt med vuxenpsykiatrin. Hon har berättat för mig nu att hon försökte ta sitt liv i helgen. Hon vill inte att jag kontaktar hennes psykolog på vuxenpsykiatrin och menar att jag har tystnadsplikt. Hon säger att jag bara får ta kontakt med hennes mamma. Problemet är att hennes mamma inte kommer att göra något åt situationen om jag pratar med henne. Jag önskar att mamman tar kontakt med vuxenpsykiatrin men det kommer hon troligtvis inte att göra. 

Får jag prata med vuxenpsykiatrin trots att eleven är 19 år?

Kurator

Svar:

Hej Kurator,

en mycket svår situation där ett liv är hotat. Du berättar inte så mycket om mammans och flickans inbördes relation men jag tolkar den som komplicerad. Annars kan jag inte förstå varför mamman inte brådskande skulle ta kontakt med psykiatrin när hennes barns liv är i fara.

Som kurator har du en sekretessbrytande bestämmelse som kallas generalklausulen och som finns i OSL 10:27. Den innebär att du får bryta din tystnadsplikt gentemot en annan myndighet ”om det är uppenbart att intresset av att uppgiften röjs har företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda. Skulle alltså din kontakt med vuxenpsykiatrin rädda flickans liv och den enda möjligheten är just denna kontakt så bedömer jag att du kan utnyttja den bestämmelsen. Eftersom din bestämda uppfattning är att mamman inte kommer att ta kontakten så återstår alltså bara för dig att ta den själv. 

Det faktum att eleven berättat för dig om sitt självmordsförsök tolkar jag dessutom som ett rop på hjälp. Ta ställning till om du ska berätta för henne innan att du kontaktar hennes psykolog. Den frågan är svår för mig att avgöra så den kan du säkert utifrån lämplighet bedöma bättre än jag. 

Hälsning

Staffan