Till Frågor & svar

Dokumentation Sekretess

Ett vaccinationsmedgivande för alla vaccinationer?

5 november, 2022

Fråga:

Hej,
När jag gick igenom en journal idag upptäckte jag att det fanns ett vaccinationsmedgivande som gäller för alla vaccinationer som erbjuds under grundskolan. Är det godkänt att göra så? Detta skulle verkligen spara tid för oss skolsköterskor.

Med vänliga hälsningar Camilla 

Svar:

Hej Camilla,

Ett samtycke ska vara informerat. Det betyder att den som ger sitt samtycke ska veta vad samtycket innebär.

Nämner man, då ett samtycket efterfrågas, vilka vaccinationer det handlar om så är detta samtycke giltigt. Skulle nya vaccinationer tillkomma och dessa inte har nämnts så måste ett nytt samtycke inhämtas för just dessa.

Det fanns t.ex. för tiotalet år sedan ingen möjlighet att veta att en svininfluensevaccination skulle komma att erbjudas. Då behövde ett nytt samtycke inhämtas för just den vaccinationen.

Hälsning
Staffan