Till Frågor & svar

Sekretess

Extern utredning – får den skannas in i min psykologjournal?

28 januari, 2022

Fråga:

Hej,

Jag undrar om jag som legitimerad psykolog i skolan (centralt placerad) behöver ha skriftligt medgivande från myndig elev/vårdnadshavare för att ta emot utredningar från externa aktörer som lämnats till personal på skolan? Behöver dessutom den personal som ska ta del av informationen i arbete framåt anges med namn? Jag som skolpsykolog har alltså inga pågående insatser i ärendet men scannar in utlåtande i skolans psykologjournal för att vid behov kunna tolka information som kan vara värdefull för skolan att ha i sitt arbete med eleven. Det vanligaste är att vårdnadshavare själva lämnar över utlåtanden till exempelvis mentor eller EHT-personal.

Mvh Skolpsykolog

Svar:

Hej Skolpsykolog,

Din fråga handlar till viss del om sekretess men även om etik. Om skolpersonal (frånsett EMI) tar emot utredningar från externa instanser finns i grunden inget sekretesshinder för en skolpsykolog att ta emot dessa dokument. Dock kan jag ställa mig tveksam till att en psykolog som inte har ett vård-, behandlings- eller undersökningsbehov av dokumentationen ska få den. Bästa lösningen är i detta fall att som du skriver i kontakt med vårdnadshavare efterfråga ett samtycke. Det finns inget hinder för dig att bli informerad om innehållet i en utredning men att foga den utan samtycke och utan vårdrelation till en patient bedömer jag som tveksamt.

Den personal vid skolan som ska ta del av innehållet, oavsett om uppgifterna finns hos dig eller hos någon annan, är den som behöver uppgifterna för sitt arbetes skull. Detta behöver inte vårdnadshavare bestämma eller elev i ålder och mognad att själv ha viss bestämmanderätt. På direkt förfrågan är det helt rimligt att informera dessa om vilka som har tagit del av uppgifterna.

Finns inte utredningen skannad hos dig i psykologjournalen så kan den finnas skannad eller i pappersform förvarad på annat håll i elevhälsan eller hos rektor. Var avgör ni själva.

Hälsningar Staffan