Till Frågor & svar

Extra anpassningar i förskoleklass

25 november, 2019

Fråga:

Hej!
Undrar hur dokumentationen av extra anpassningar i förskoleklass ska ske.
Mvh, Ylva


Svar:

Hej Ylva,

och tack för din fråga.
Det är inte reglerat hur extra anpassningar ska eller bör dokumenteras i förskoleklassen. Däremot finns bestämmelsen i skollagen att extra anpassningar ska dokumenteras i elevens skriftliga individuella utvecklingsplan, i de årskurser där sådana finns. De extra anpassningarna kan då även dokumenteras på en bilaga som bifogas den individuella utvecklingsplanen eller som sammanfattas där. 

Skolverkets allmänna råd och Skolinspektionens kvalitetsgranskning ”Skolans arbete med extra anpassningar” ger inga exempel på hur de extra anpassningarna inom förskoleklass kan dokumenteras. 

Ni kan välja hur ni tycker att det är klokt att dokumentera detta. Några vanliga exempel är

  • min blankett för ”Särskild bedömning i förskoleklass” kopplad till indikationerna i skolverkets obligatoriska kartläggningsmaterial ”Hitta språket” och ”Hitta matematiken”, se mitt tidigare svar här. Blanketten innehåller även textrutor där extra anpassningar kan skrivas in och utvärderas.
  • min blankett för extra anpassningar som utgår från de generella förmågorna i läroplanens del 1-5 som finns i häftet ”Vägledning för grundskolan”.
  • andra former av blanketter för extra anpassningar och det är även vanligt att de extra anpassningarna skrivs ner och utvärderas kortfattat i löpande text. 

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman