Till Frågor & svar

Familjehemsplacerade barn- vem medger samtal med kurator?

20 maj, 2010

Fråga:

Jag arbetar som skolkurator på grundskola och är ganska ny i mitt yrke. Jag undrar om du vet hur jag som kurator ska göra när jag ska träffa barn som är familjehemsplacerade? Vårdnadshavarna måste ju samtycka till kuratorskontakt för barn under 12 års mognadsålder. Det är ett familjehemsplacerat barn (under 12 år) som sökt upp mig och vill ha samtal. Jag vet att familjehemsföräldrarna inte är vårdnadshavare och i detta fall finns ingen eller ytterst sporadisk kontakt mellan vårdnadshavare och barnet och mellan vårdnadshavare och familjehemsföräldrarna. Hur ska jag göra, ska jag få medgivande till samtalen både från familjehemmet och från vårdnadshavaren? Jag förstår att barnets socialsekreterare är en viktig länk i sammanhanget men måste jag alltid kontakta socialsekreteraren i sådana sammanhang som jag beskriver? Spelar det någon roll om barnen är placerade enligt SoL eller LVU? Hittar inte hur reglerna är för detta. Är tacksam för svar.
Hälsningar Kristin


Svar:

(Staffans svar uppdaterat 2019-06-20)

Hej Kristin,
Denna fråga – om barn som är placerade i familjehem och vad som då gäller – är av intresse inte bara då du som kurator har kontakt med barnet utan också t.ex. vid de utvecklingssamtal som lärare genomför. Vem företräder egentligen barnet i en sådan situation? Om barnet är frivilligt placerat enligt socialtjänstlagen (SoL) är det vårdnadshavaren som har fortsatt bestämmanderätt över barnets situation och företräder barnet. Då ska du som huvudregel kontakta dessa på samma sätt som om barnet bor hemma. Men det kan trots en frivillig placering vara så att det är rimligt att kontakta familjehemsföräldrarna också, i sådana vardagliga sammanhang där de praktiskt ansvarar för barnets situation. Bästa sättet att klargöra hur skolpersonal ska agera i dessa fall är att prata med vårdnadshavarna och höra hur de vill ha det och vad du bör göra enligt dem.

Det är alltså de som ska godkänna om ett barn under 12 års mognadsålder ska få prata med dig som kurator. Även om vårdnadshavare, som du skriver, bara har sporadisk kontakt md barnet och familjehemmet så måste deras roll som företrädare för sitt barn respekteras.

Skulle barnet vara tvångsplacerat enligt LVU är det socialnämnden som ansvarar för barnet i vårdnadshavarnas ställe. Då är det deras bedömning som avgör vem som ska kontaktas i fråga om barnet och ta ställning till om barnet under 12 år ska kunna prata med dig. Socialtjänsten kan också informera dig om att ett barn LVU-vårdas, eftersom denna uppgift är offentlig.

Jag kan tillägga att barnet, när det nått 12 års mognadsålder kan ha samtal med dig utan att den som vårdar barnet alltid behöver informeras om vad samtalen gäller. Däremot har JO sagt att man som kurator på begäran ska tala om att man har träffat barnet.

Hälsningar från Staffan och lycka till i ditt ganska nya jobb