Till Frågor & svar

23 augusti, 2020

Får avlämnande skola lämna ut åtgärdsprogram till ny skola utan medgivande?

Fråga:

Hej,

jag har en fråga gällande sekretess och åtgärdsprogram. När en elev som har ett aktuellt åtgärdsprogram byter från en kommunal grundskola till en annan kommunal grundskola i en annan kommun. Får då avlämnade skola lämna ut det aktuella åtgärdsprogrammet till den mottagande skolan utan medgivande från vårdnadshavarna?

Tack på förhand!
//M


Svar:

Hej M,
Svaret är glasklart ett JA! Ett ÅP är ett beslut i ett särskilt elevstödjande sammanhang och är därför offentligt.  Detta framgår  av offentlighets-och sekretesslagen (OSL) 23 kap. 2 paragraf.
Även  skollagen 3 kapitel 12 j paragraf ger möjlighet att i många fall lämna känslig elevdokumentation vidare på kors och tvärs mellan kommunala och/eller fristående skolor om det krävs för att underlätta skolgången för eleven. Bestämmelsen är sekretessbrytande och tvingande, alltså mycket starkare än OSL 23:2. Läs gärna mer om detta i min bok “Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola”.

Hälsningar
Staffan

23 september 2022

Sekretess Staffan Olsson

22 september 2022

Sekretess Staffan Olsson

21 september 2022

Sekretess Staffan Olsson

13 september 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

7 september 2022

Sekretess Staffan Olsson

6 september 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

22 augusti 2022

Sekretess Staffan Olsson

29 juni 2022

Sekretess Staffan Olsson

14 juni 2022

Sekretess Staffan Olsson

9 juni 2022

Sekretess Staffan Olsson

1 juni 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

23 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman