Till Frågor & svar

Får avlämnande skola lämna ut åtgärdsprogram till ny skola utan medgivande?

23 augusti, 2020

Fråga:

Hej,

jag har en fråga gällande sekretess och åtgärdsprogram. När en elev som har ett aktuellt åtgärdsprogram byter från en kommunal grundskola till en annan kommunal grundskola i en annan kommun. Får då avlämnade skola lämna ut det aktuella åtgärdsprogrammet till den mottagande skolan utan medgivande från vårdnadshavarna?

Tack på förhand!
//M


Svar:

Hej M,
Svaret är glasklart ett JA! Ett ÅP är ett beslut i ett särskilt elevstödjande sammanhang och är därför offentligt.  Detta framgår  av offentlighets-och sekretesslagen (OSL) 23 kap. 2 paragraf.
Även  skollagen 3 kapitel 12 j paragraf ger möjlighet att i många fall lämna känslig elevdokumentation vidare på kors och tvärs mellan kommunala och/eller fristående skolor om det krävs för att underlätta skolgången för eleven. Bestämmelsen är sekretessbrytande och tvingande, alltså mycket starkare än OSL 23:2. Läs gärna mer om detta i min bok ”Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola”.

Hälsningar
Staffan