Till Frågor & svar

Sekretess

Får elevens namn finnas med på ansökan om handledning av psykolog

20 januari, 2021

Fråga:

Hej,
När ansökan görs för att få handledning av elevhälsan menar vår psykolog att elevens namn inte kan finnas med i själva ansökan. Detta medför att vårt elevhälsoteam sitter och gissar vilken elev som det handlar om. Är det verkligen så att elevens namn inte kan finnas med här? Vad är det som talar emot att elevens namn ska finnas med?
ELK


Svar:

Hej ELK,

En skriftlig ansökan om att en elev via någon i elevhälsan ska få handledning omfattas av sekretess. Skulle det därefter fattas ett beslut om att den och den namngivna eleven ska få handledning är detta offentligt, eftersom bl.a. elevstödjande beslut är offentliga. Vet inte om ni fattar sådana formella beslut, har aldrig hört talas om at någon gör det.

Integritet bör beaktas i hög grad även om sekretess som sagt gäller för själva ansökan. Det betyder att man kan utelämna elevens namn för att elevhälsan utifrån innehållet i ansökan ändå ska kunna ta ställning till vem/vilka som bör handleda. De som utses får naturligtvis därefter veta hela namnet och allt i övrigt som kan behövas inför handledningstillfällena. De anteckningar som görs vid handledningen omfattas av sekretess, oavsett hur och var de bevaras.

Hälsningar
Staffan