Till Frågor & svar

Sekretess

Får en utomstående behandlare kontaktas vid en elevs suicidtankar?

21 mars, 2022

Fråga:

Hej!

Frågan uppkom i mitt arbetslag om mentor kan kontakta behandlande utanför skolan med oro kring elev och suicidtankar. Vårdnadshavare har själv oro men har inte informerat behandlaren om denna oro. Socialtjänsten är redan inkopplad.

MVH A

Svar:

Hej A,

Mellan skola och andra myndigheter gäller som huvudregel sekretess och tystnadsplikt. Socialnämnden är ju i det fall du nämner redan inkopplad, genom en anmälan någonstans ifrån eller en ansökan från en eller flera vårdnadshavare. 

Jag vet inte riktigt vad du menar med ”behandlande”, kanske någon anställd inom hälso- och sjukvård. Eftersom denne är en extern verksamhet kan i första hand känsliga uppgifter lämnas dit av en mentor via ett samtycke från vårdnadshavare eller samtycke från eleven själv i ålder och mognad att ha viss egen bestämmanderätt. Finns inget sådant samtycke kan i vissa fall generalklausulen vara aktuell i OSL 10:27 ”om det är uppenbart att intresset av att uppgiften röjs har företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda”. Den bestämmelsen gäller inte från en friskola. 

Jag bedömer dock inte att generalklausulen, trots elevens möjliga  suicidtankar,  får tillämpas här. I stället är det till vårdnadshavare och socialtjänstpersonal som dessa uppgifter ska lämnas. Dessutom: När det bedöms finnas en misstanke om att ett barn kan tänkas ta sitt liv gäller anmälningsplikt till socialnämnden. Att en anmälan tidigare är gjord eller att vårdnadshavarna eventuellt själva har sökt stöd för sitt barn via socialnämnden minskar inte er skyldighet att göra en anmälan dit. Pågår en orosutredning kring eleven kommer skolans nya uppgifter att vara värdefulla i den. Skulle ingen utredning pågå kan dessa uppgifter från er leda fram till en ny utredning. 

Hälsning Staffan