Till Frågor & svar

Dokumentation Sekretess

Får jag lämna vittnesuppgifter till polis?

7 februari, 2023

Fråga:

Hej,

Jag arbetar som skolkurator och har blivit kallad till vittnesförhör av polisen. Ärendet gäller en elev över 18 år som själv polisanmält att denne blivit utsatt för brott med lägst 2 år på straffskalan. Den aktuella händelsen ägde rum utanför skoltid, den misstänkte är ej kopplad till skolan.

Hur ser mina skyldigheter ut att delta i ett sådant förhör och vad kan jag delge i förhållande till den tystnadsplikt jag har som skolkurator?

L

Svar:

Hej L,

det är i detta fall ett mycket allvarligt brott det gäller. Lägst 2 års påföljd gäller för t.ex. grov våldtäkt, mord, mordförsök, dråp, våldtäkt och grova narkotikabrott.

För en kurator liksom för all personal i skolan förutom EMI och skolpsykologen, gäller att de får polisanmäla alla brott som kan antas ge annat straff än dagsböter. Det finns i dessa fall, då man i skolan själv har anmält eller då någon utanför skolan har gjort det, inget hinder att medverka vid polisens vittnesförhör för att lämna alla uppgifter som polisen behöver. Jag bedömer dessutom att man då är skyldig att lämna uppgifterna, eftersom myndigheter ska samverka med varandra om det inte finns hinder för detta i form av sekretess.

Den regeln gäller även för EMI och skolpsykolog, för vilka huvudregeln är att alla brott mot barn enligt brottsbalkens 3,4 och 6 kap. får polisanmälas liksom könsstympningsbrott mot ett barn  och alla andra brottsmisstankar, där det för brottet är stadgat lägst 1 års fängelsestraff.

Hälsningar

Staffan