Till Frågor & svar

Sekretess

Får jag träffa en elev utan vårdnadshavarens vetskap?

8 september, 2021

Fråga:

Hej!

Jag arbetar som skolkurator på en högstadieskola. Jag har en femtonårig elev i årskurs nio som är särbegåvad men också ganska stökig, som ofta hamnar i konflikt med andra elever och personal. Eleven har även flertalet polisanmälningar på sig från andra elever.

Jag har en mycket god kontakt med eleven och eleven lyssnar och litar på mig. Till saken hör att elevens ena vårdnadshavare avskyr mig. Hen har betett sig mycket illa och kallat mig mängder av fula ord, berättat hur värdelös och dålig jag är, osv. Vårdnadshavaren har även förbjudit mig att ha kontakt med eleven. Problemet är att eleven vill fortsätta sina samtal med mig, något som både jag och skolans ledning ser en vinst i. Vad säger lagen? Får jag träffa eleven utan vårdnadshavares vetskap, trots att denne uttryckligen förbjudit mig? Bör jag träffa eleven i samtal?

L

Svar:

Hej L.

Situationen kan ofta bli svår för en kurator när vårdnadshavare och elev har olika uppfattningar om huruvida kuratorn ska samtala med eleven. Som kurator måste du i dessa fall bedöma elevens ålder, mognad och vad saken gäller.

I detta fall är eleven 15 år och går i årskurs 9. Eleven önskar samtal med dig, något som en vårdnadshavare motsätter sig. Här bedömer jag att elevens rätt till samtal är stark och väger tyngre än vårdnadshavarens negativa inställning.

Du kan alltså fortsatt ha samtal med eleven, samtal som inte vårdnadshavarna behöver känna till . Men du måste tänka på att om det i samtalen framkommer viktiga omständigheter för en vårdnadshavare att få kännedom om ska du lämna den informationen, om det inte skulle leda till betydande men för eleven (offentlighets- och sekretesslagen 12:3).

Jag räknar med att du har ett tydligt stöd av din rektor när du angrips av vårdnadshavaren. Handlar det om brottsliga angrepp kan du/ni polisanmäla dessa.

Hälsning
Staffan